Projekt dot. orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia trafił do uzgodnień

10 Sierpnia 2018, 9:24 badanie stetoskop

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia trafił do uzgodnień.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt rozporządzenia reguluje zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego mającego na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia nauczyciela akademickiego wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określenie zaleconego leczenia i czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie. Projekt określa ponadto wzór skierowania na badanie lekarskie oraz wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego w wyniku badania lekarskiego.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, które utraci moc obowiązującą z dniem 1 października 2018 r.

Przewidziane w projekcie rozporządzenia regulacje oparte zostały na dotychczasowych rozwiązaniach, o których mowa w ww. rozporządzeniu. Utrzymano dotychczasowy zakres badania lekarskiego, tryb jego przeprowadzania, oraz wzory skierowania na badanie lekarskie i orzeczenia lekarskiego wydawanego w wyniku badania lekarskiego.

Źródło:RCL

AW

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz