Ministerstwo Sprawiedliwości reguluje kwestie leków i wyrobów medycznych w zakładach karnych

10 Sierpnia 2018, 14:05 prawo przepisy

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikował projekt rozporządzenia regulujący sposób wystawiania, realizacji i ewidencjonowania zapotrzebowań zbiorczych i imiennych podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz sposobu sporządzania leku recepturowego lub aptecznego.

Projekt reguluje następujące kwestie:

  • zapotrzebowanie zbiorcze i imienne wystawia się w dwóch egzemplarzach oraz wskazano, jakie dane zawiera zapotrzebowanie zbiorcze i imienne;
  • określono procedury postępowania dla osób realizujących zapotrzebowanie zbiorcze lub imienne  w zakresie m.in. kontroli produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przed jego wydaniem oraz upoważnień do odbioru, a także udzielania informacji co do wydawanych produktów. Ponadto osobom realizującym zapotrzebowanie przyznano uprawnienia do dokonania określonych w tym przepisie zmian dotyczących wydawanego produktu, m.in. do wydawania mniejszych dawek niż określone w zapotrzebowaniu oraz określono sposób realizacji tych kompetencji;
  • określono termin oraz zasady archiwizacji dokumentacji dotyczącej zapotrzebowań zbiorczych i imiennych podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
  • określenie procedur dotyczących sporządzania leków recepturowych, wymogów oraz sposób prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz