Apel samorządu lekarskiego ws. zadłużania się szpitali z powodu leczenia cudzoziemców

13 Sierpnia 2018, 14:25 SZPITAL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra spraw zagranicznych o podjęcie działań ograniczających zadłużanie się polskich placówek ochrony zdrowia w związku z udzielaniem koniecznej pomocy medycznej cudzoziemcom.

Dostrzegając, w szczególności w lecznictwie szpitalnym, od lat nierozwiązany i wciąż narastający problem nieuiszczania kosztów niezbędnej pomocy medycznej udzielanej przez polskie placówki ochrony zdrowia cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Zagranicznych oraz  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie skoordynowanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków z tym związanych, które obecnie w całości obciążają poszczególne podmioty lecznicze - czytamy w przyjętym apelu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło uwagę, że ustawowym, a jednocześnie również etycznym obowiązkiem działających w Polsce placówek ochrony zdrowia jest udzielenie natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej każdej osobie, która tego potrzebuje ze względu na zagrożenie swego życia lub zdrowia, bez względu na to, skąd taka osoba pochodzi oraz czy posiada odpowiednie ubezpieczenie kosztów leczenia bądź środki własne na ich pokrycie.

Odzyskanie kosztów leczenia od nieubezpieczonego cudzoziemca - najczęściej niemożliwe

- W przypadku cudzoziemców, szczególnie z państw nie należących do Unii Europejskiej,  których  liczba w Polsce z każdym rokiem rośnie, ryzyko finansowe związane z udzielaniem takich świadczeń ponosi w całości podmiot leczniczy. W sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posiada środków na pokrycie kosztów leczenia i nie posiada ważnego ubezpieczenia kosztów leczenia, uzyskanie zapłaty jest najczęściej niemożliwe, a dochodzenie tych roszczeń na drodze sądowej jest nieskuteczne - czytamy w apelu

Z tego względu wiele polskich szpitali ponosi znaczące straty, które musi pokrywać ze środków własnych.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania i musi zostać zmieniony w trybie pilnym.

- W sytuacji znacznego niedofinansowania polskiego systemu ochrony zdrowia ponoszenie kosztów leczenia nieubezpieczonych cudzoziemców przez podmioty lecznicze dodatkowo pogarsza dostęp do opieki zdrowotnej polskich pacjentów - przekonuje samorząd lekarski.

Rozwiązanie? - szereg skoordynowanych działań

Z tego względu Prezydium NRL postuluje rozważenie szeregu skoordynowanych działań mogących wpłynąć na ograniczenie tej niekorzystnej sytuacji, w tym m.in. takich, jak:

- ustalenie na drodze umów międzynarodowych zasad refundowania takich kosztów podmiotom leczniczym przez władze bądź instytucje państw, z których cudzoziemcy pochodzą,

- bezwzględne wymaganie, aby cudzoziemcy przebywający w Polsce posiadali odpowiednie ubezpieczenie kosztów leczenia przez cały okres swego pobytu na terytorium Polski – powinno to być nie tylko jednym z wymogów uzyskania wizy wjazdowej, ale powinno to być kontrolowane w chwili przekraczania granicy, a także przedłużania pobytu w Polsce,

- utworzenie funduszu gwarancyjnego na pokrycie takich kosztów w sytuacji braku możliwości ich uzyskania przez podmioty lecznicze.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na zakończenie zzapelowało o przyjęcie przepisów prawnych regulujących powyższe kwestie oraz skuteczne ich wdrażanie.

Źródło: NIL

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

hehe Piątek, 27 Września 2019, 14:57
A nie można mu przy okazji udzielania pomocy ciachnąć nereczkę lub kawałek wątróbki i koszty się zwrócą?
Wtedy przynajmniej symulanci by odpadli.
anielski pacjent Środa, 06 Marca 2019, 10:16
Nie ma innej drogi na utworzenie Funduszu Gwarancyjnego jak dalsze podnoszenie składki zdrowotnej dla Polaków. Tak właśnie niszczy się obywateli Polin.