NFZ: projekt zarządzenia ws. chemioterapii - do konsultacji

13 Sierpnia 2018, 15:58 NFZ

NFZ przekazał do konsultacji projekt noweli zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Uwagi można zgłaszać do 27 sierpnia br.

Projekt zarządzenia wynika z konieczności:

  1. zapewnienia dostępności do odpowiedników leków zawierających substancję czynną asparaginasum oraz umożliwienie rozliczania ww. produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego;
  2. modyfikacji załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego wzór indywidualnej karty leczenia chorego oraz załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego wzór karty wydania leku polegającej na dodaniu do wzorów dokumentów klauzuli  zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych;
  3. doprecyzowania i korekty wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne – chemioterapia.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

- modyfikacji załącznika nr 1t do zarządzenia, określającego katalog refundowanych substancji czynnych, w części B substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na dodaniu substancji czynnej: asparaginasum.

W związku z brakiem dostępności produktów leczniczych: 

Asparginase 5000 medac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5 000 j. m., 5 fiolek, EAN: 5909990945429,
Asparginase 10000 medac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 000 j. m., 5 fiolek, EAN: 5909990945528

Minister Zdrowia, w piśmie z dnia 30.07.2018 r., poinformował o konieczności wprowadzania zmian umożliwiających rozliczanie produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego zawierających asparaginazę;

- modyfikacji załącznika nr 2 w do zarządzenia, określającego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne – chemioterapia i polegają na doprecyzowaniu:
§ 4 ust. 12 wzoru umowy, zgodnie z uwagą Wielkopolskiego OW NFZ ,
treści wzoru umowy oraz załącznika nr 2 do umowy poprzez korektę oznaczeń numerów dzienników ustaw;

- modyfikacji załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego wzór indywidualnej karty leczenia chorego oraz załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego wzór karty wydania leku i polegają na dodaniu do wzorów dokumentów wymagających uzupełnienia danych osobowych pacjenta, klauzuli zgodnej z  obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Ewentualne uwagi do projektu można składać do 27 sierpnia br.

Źródło: NFZ   

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz