Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT - 27 sierpnia

14 Sierpnia 2018, 13:00 AOTMiT

Rada Przejrzystości na posiedzeniu, które odbędzie się 27 sierpnia zajmie się m.in. przygotowaniem stanowiska ws. oceny leku XTANDI (enzalutamidum) w leczeniu raka prostaty.

 

Jak poinformowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, posiedzenie Rady Przejrzystości odbędzie się 27 sierpnia br.

Porządek obrad obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XTANDI (enzalutamidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)”.

- Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego w świetle niebieskim z użyciem fotouczulacza (TURBT-PDD)”.

- Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku 177Lu-DOTATATE (177 Lu Oxodetreotide) we wskazaniu: nowotwór złośliwy tarczycy (ICD-10 C73).

- Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: rozsiany rak języka (ICD-10 C02.8) - przerzuty do skóry klatki piersiowej i węzłów chłonnych szyi.

- Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów programu lekowego: „LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJE RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10 C61)” w zakresie kryteriów kwalifikacji do leczenia produktem leczniczym XOFIGO (Radium dichloridum Ra223).

Źródło: AOTMiT

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz