MZ jasno wskaże do jakich świadczeń są e-skierowania i jak wpisać je w kolejkę

16 Sierpnia 2018, 15:07 ezdrowie e-zdrowie informatyzacja

Jeszcze w tym roku powinna być gotowa ustawa nowelizująca inne przepisy w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. MZ przyznaje: obecnie nie ma regulacji wskazującej jak wpisywać pacjenta na listę oczekujących na udzielnie świadczenia w przypadku skierowania w postaci elektronicznej.

Obecnie ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawiera definicję skierowania, która zakłada, że jest ono co do zasady dokumentem w postaci elektronicznej, natomiast w enumeratywnie wskazanych przypadkach ma ono postać papierową.

Poszczególne zapisy budzą jednak wątpliwości interpretacyjne, bowiem katalog skierowań w postaci papierowej ma niejednolity charakter.
Brakuje regulacji wskazującej na  sposób dokonywania wpisu na listę oczekujących na udzielnie świadczenia w przypadku skierowania w postaci elektronicznej.
Nie ma też regulacji dotyczącej zasad wpisywania pacjentów na listę oczekujących na podstawie skierowania w postaci elektronicznej, w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego.

 

Które świadczenia z e-skierowaniem?

Z opublikowanych planów wynika, że resort zdrowia wprost wskaże w przepisach ustawy o świadczeniach rodzaje skierowań, które będą wystawiane w postaci elektronicznej. Będą one na:
1) świadczenia z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
2) skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
3) skierowania na leczenie szpitalne.

 

Co z wpisaniem w kolejkę?
W ustawie o świadczeniach nastąpią też zmiany dotyczące posługiwania się przez pacjentów e-skierowaniem.

W przypadku, gdy pacjent otrzyma skierowanie w postaci elektronicznej, po tym jak udostępni wybranemu świadczeniodawcy klucz dostępu do skierowania w postaci elektronicznej albo kod dostępu oraz numer PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, świadczeniodawca dokona wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia przez określenie odpowiedniego statusu skierowania w systemie teleinformatycznym Platformy P1 (w art. 20 dodaje się ust. 2ab).

 

Co gdy system IT nie działa?
Planowane jest także uregulowanie sytuacji braku dostępu do rozwiązań teleinformatycznych. Wpisanie na listę oczekujących na udzielenie świadczenia  będzie następowało na podstawie informacji w ochronie zdrowia o wystawionym skierowaniu, o której mowa w art. 59b ust. 1 tej ustawy.

Za projekt odpowiada wiceminister Janusz Cieszyński. MZ planuje, że rząd przyjmie ustawę w IV kwartale tego roku. 

 

AK

 

Polecamy także:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Gość Środa, 29 Sierpnia 2018, 10:17
Tak to jest jak się informatyzuje papier bez optymalizacji procesu. Wychodzi potworek
hhhhg Piątek, 24 Sierpnia 2018, 14:14
komplikujcie jeszcze bardziej to znowu nic z tego nie będzie :)