Zakaz reklamy aptek: ważna decyzja GIF w kwestii wysokości kary

16 Sierpnia 2018, 15:59 Apteka

Śląska Izba Aptekarska poinformowała o wyniku sprawy, którą prowadziła od 2014 r. Chodzi o używanie przez przedsiębiorcę sloganów reklamowych: „Centrum Tanich Leków”, „Zbieraj punkty – odbieraj nagrody”, „Sprawdź nasze ceny”. 

Jak informuje Izba po 4 letniej batalii - w tym wygranych sprawach przed WSA w Warszawie - Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach ostatecznie stwierdził naruszenie zakazu reklamy aptek i ukarał przedsiębiorcę karą pieniężną w wysokości 400 zł.

W ustawie przewidziano górną granicę kary 50.000 zł, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie podnosząc, że kara jest rażąco niska.
W prezentowanej decyzji Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nie tylko w zakresie wymiaru wysokości kary 400 zł, ale uchylił ją w całości i zwrócił ją do ponownego rozpoznania - czytamy na stronie śląskiej izby. 
Główny Inspektor Farmaceutyczny w swoim uzasadnieniu wskazał postulowany tryb postępowania na przyszłość w sytuacji, gdy wnioskodawca wcześniej łamał już zakaz reklamy aptek i składa wniosek o nową aptekę. Zdaniem GIF w takiej sytuacji należy rozważyć, czy wnioskodawca spełnia warunek posiadania rękojmi należytego prowadzenia apteki, mając na względzie uczciwość, rzetelność i dotychczasowe zachowania podmiotu w zakresie przestrzegania prawa.
Obecnie oczekujemy na ponowne rozpoznanie sprawy przez SWIF w Katowicach i nową decyzję w zakresie wymiaru kary.

Więcej na ten temat na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz