NFZ: zarządzenie m.in. ws. programów lekowych

17 Sierpnia 2018, 9:17 NFZ narodowy fundusz zdrowia

NFZ wydał zarządzenie, które jak twierdzi, porządkuje zapisy dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Z załączników wynika, że dotyczy on aneksów do umów w zakresie programów lekowych, chemioterapii, leczenia stomatologicznego. 

Ukazało się zarządzenie Nr 82/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 sierpnia 2018 r.zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Fundusz tłumaczy, że chodzi o "korekty o charakterze porządkującym".

Wśród załączników, których dotyczy ten akt prawny jest m.in. aneks do umowy dotyczącej realizacji przez szpitale programów lekowych, chemioterapii, umów w zakresie leczenia stomatologicznego. 

Zarządzenie dostępne jest tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz