Ustawa o e-skierowaniu oraz listach oczekujących już w konsultacjach

17 Sierpnia 2018, 12:11 lekarz informatyzacja

W IV kwartale roku ma wystartować pilotaż e-skierowania. Wczoraj informowaliśmy, że MZ chce doprecyzować, do jakiś świadczeń skierowania są elektroniczne oraz jak osoby z takimi skierowaniami ustawiać w kolejce. Dziś pojawił się już projekt ustawy. Co w nim zawarto?

W związku z planowanym rozpoczęciem w czwartym kwartale 2018 r. pilotażu e-skierowania w ramach realizowanej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Platformy P1, jest konieczne dokonanie modyfikacji części przepisów dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze skierowań. Chodzi m.in. o doprecyzowanie przepisów. 

Które świadczenia z e-skierowaniem?

Z projektu wynika, że resort zdrowia wprost wskaże w przepisach ustawy o świadczeniach rodzaje skierowań, które będą wystawiane w postaci elektronicznej. Będą one na:
1) świadczenia z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
2) skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
3) skierowania na leczenie szpitalne.

E-skierowania, nie będą obejmować dokumentów, które potocznie często są nazywane również skierowaniami albo zleceniami, a dotyczą kierowania pacjentów na różnego rodzaju badania czy konsultacje w ramach już udzielanych tym pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy to takich sytuacji, jak kierowanie pacjenta w ramach planowego leczenia operacyjnego w szpitalu na badania diagnostyczne i konsultacje, czy też kierowanie przez podmiot udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na dodatkowe badania diagnostyczne w związku z prowadzonym leczeniem (wówczas to świadczeniodawca pokrywa koszty tych badań).

 

Co z wpisaniem w kolejkę?
W ustawie o świadczeniach nastąpią też zmiany dotyczące posługiwania się przez pacjentów e-skierowaniem.

W przypadku, gdy pacjent otrzyma skierowanie w postaci elektronicznej, po tym jak udostępni wybranemu świadczeniodawcy klucz dostępu do skierowania w postaci elektronicznej albo kod dostępu oraz numer PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, świadczeniodawca dokona wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia przez określenie odpowiedniego statusu skierowania w systemie teleinformatycznym Platformy P1 (w art. 20 dodaje się ust. 2ab).

 

Co gdy system IT nie działa?
Planowane jest także uregulowanie sytuacji braku dostępu do rozwiązań teleinformatycznych. Wpisanie na listę oczekujących na udzielenie świadczenia  będzie następowało na podstawie informacji o wystawionym skierowaniu.

 

Projekt dostępny jest tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz