Sieć szpitali: zmiana zarządzenia NFZ ważna m.in. dla ratowników

17 Sierpnia 2018, 12:43 szpital

NFZ zmienia zarządzenie dotyczące sieci szpitali. Tym razem chodzi o programy lekowe i wynagrodzenia ratowników. 

Nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wynika z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych. Chodzi o wdrożenia zapisów listy leków refundowanych, która weszła w życie od 1 lipca tego roku. 

Dodatkowo uwzględnione zostaną zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, dostosowano przepisy w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych.

Od kiedy zmiany? Z datą wsteczną!

Zarządzenie Prezesa Funduszu wchodzi w życie z mocą od dnia 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem zmian dotyczących ratowników, które wchodzą w życie z mocą od dnia 14 sierpnia 2018 r. (wiersz w lp. 294 i 295).

Zarządzenie dostępne jest tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz