Standardy opieki okołoporodowej - jakie rozwiązania przyjęto?

17 Sierpnia 2018, 21:31 ciąża

Rozporządzenie w sprawie standardów opieki okołoporodowej skierowano w tym tygodniu do publikacji. Zobacz co się ma zmienić dla kobiet rodzących w 2019 r. i w latach kolejnych! Co roku odbywa się około 375 tys. porodów.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski nowe standardy nazwał kodeksem praw ciężarnej. 

Rozporządzenie jednak w dużym stopniu powiela rozwiązania obowiązujących przepisów, doprecyzowując je w poszczególnych kwestiach.

Zrezygnowano z wskazywania konkretnie jak należy postąpić, zamiast tego są zalecenia i wytyczne. Część organizacji pacjenckich to krytykowało, ale MZ i lekarze twierdzili, że w czasie ciąży i porodu może dojść do wielu niestandardowych sytuacji, więc decyzja ostatecznie powinna należeć do pracowników medycznych. 

Dokument zamieszczamy w załączniku pod tekstem ze względu na jego duży rozmiar.

Cele:

MZ liczy na ujednolicenie organizacji i zakresu opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietami w okresie ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą, poprawę jakości opieki okołoporodowej, poprawę komfortu i bezpieczeństwa rodzących oraz ich dzieci.

Które badania, w którym tygodniu ciąży

Standardy określają m.in. zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania. Wskazują kiedy powinien nastąpić kontakt z położną przed porodem, jakie informację o sposobie leczenia bólu w danym miejscu powinna otrzymać pacjentka, jakie ma uprawnienia do porad w sprawie laktacji, kiedy położna powinna przyjść z wizytą po porodzie.

Znieczulenie

W odniesieniu do łagodzenia bólu porodowego MZ wybrało rozwiązanie wzorowane na brytyjskim.

Odpowiedzialność anestezjologa polega na wykonaniu blokady (po wytłumaczeniu wszystkich istotnych aspektów za i przeciw), ocenie jakości bloku, ustabilizowaniu blokady i stanu hemodynamicznego, następnie podanie zleceń, nie tylko co do podania środków znieczulających, ale również parametrów alarmowych (chyba że są inne standardy szpitalne).

Po tym opiekę przejmuje położna (podpisuje na karcie analgezji porodu, że przejmuje opiekę), mając uprawnienia do oceny bloku, sterowania wlewami analgetyków, oceny stanu rodzącej. Jej odpowiedzialność polega na wezwaniu anestezjologa w przypadku sytuacji alarmowej (są one ściśle określane np.: spadek RR poniżej 80mmHg skurczowego) ponosi odpowiedzialność prawną jeżeli postąpi niezgodnie ze standardem, lub źle oceni sytuację. Anestezjolog jest dedykowany pionowi położniczemu i może wykonywać kilka analgezji jednocześnie, jak również znieczulenie do cięcia cesarskiego, ale jeżeli jest kolejny anestezjolog pod telefonem. Położne posiadają kwalifikacje i doświadczenie, najczęściej minimum 2 lata pracy na porodówce z analgezjami. Warunkiem bezwzględnie przestrzeganym jest opieka jednej położnej nad jedną rodzącą.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Położna Niedziela, 19 Sierpnia 2018, 15:42
"Zrezygnowano z wskazywania konkretnie jak należy postąpić, zamiast tego są zalecenia i wytyczne.(...) MZ liczy na ujednolicenie organizacji i zakresu opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietami (...)". Nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście, bardzo logicznie.