#NotATarget : dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

19 Sierpnia 2018, 13:11

Nawet 300 mln cywilów staje się co roku ofiarami konfliktów zbrojnych i potrzebuje wsparcia ze strony organizacji oferujących pomoc humanitarną. Od 2008 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych - 19 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, który ma jednoczyć ludzi wspierających cywilów dotkniętych kryzysem humanitarnym.

W trakcie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej kontynuowana jest kapania internetowa #NotATarget (https://www.worldhumanitarianday.org/en), którą zapoczątkowali Lekarzy Bez Granic po zbombardowaniu szpitala w Kunduz w Afganistanie. Kampania ta wskazuje, że cywile, pracownicy medyczni czy też pracownicy organizacji humanitarnych znajdujący się na terenach objętych konfliktami zbrojnymi nie mogą być celami ataków. Państwa powinny zwracać uwagę na to by dostawy leków, czy żywności przeznaczone dla ofiar eskalacji zbrojnych były chronione i nie stawały się przedmiotem rabunków.


- Wojnę też obowiązują zasady. Państwa i grupy zbrojne mają obowiązek stosować się do międzynarodowych norm prawnych obowiązujących podczas trwania konfliktów zbrojnych. To państwa odpowiadają za ochronę ludności cywilnej, pracowników humanitarnych, również szkoły i szpitale są objęte ochroną- apeluje UNIC.


W pomoc humanitarną aktywnie włączają się również organizacje z Polski. Według danych MSZ w ostatnim roku na pomoc humanitarną tylko z budżetu państwa przeznaczono ponad 167 mln zł, a pomoc dociera do ponad 135 tyś osób. Polska wspiera m.in. projekty humanitarne w zakresie schronienia, wsparcia działań ułatwiających przeżycie ciężkich warunków zimowych oraz opieki medycznej. Pomoc ta dociera do mieszkańców m.in.. Afryki Subsaharyjskiej, Azji, Bliskiego Wschodu oraz państw Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi, Mołdawii oraz Gruzji).

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz