Kto będzie zajmował się współpracą z USA? MZ podało skład zespołu

20 Sierpnia 2018, 10:31 Ministerstwo Zdrowia

Minister Zdrowia powołał Zespół ds. współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie badań medycznych. Jego zadaniem jest opracowanie i utrzymanie stałego modelu współpracy z jednostkami naukowobadawczymi w USA realizującego porozumienie zawarte 13 lipca br. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Sekretarzem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W myśl wydanego przez ministra zdrowia zarządzenia, w skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Jakub Berezowski – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr hab. n. med. Piotr Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
3) członkowie:
a) dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
b) prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
c) prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski – Kierownik Ośrodka Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu,
d) prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
e) prof. dr hab. n. biol. Marek Konarzewski – doradca Ministra Spraw Zagranicznych,
f) prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – Prorektor do spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
g) dr n. med. Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji,
h) Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
i) Robert Rusak – Prezes Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED,
j) Radosław Sierpiński – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych,
k) Przemysław Humięcki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.


Po co powstał zespół?


W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, także eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i utrzymanie stałego modelu współpracy z jednostkami naukowobadawczymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki realizującego porozumienie zawarte w dniu 13 lipca 2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretarzem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Członkom zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jego pracach.

Zespół zakończy swoją działalność z końcem 2019 r.

Pełna treść rozporządzenia

Źródło: RCL

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz