CSIOZ zamawia wsparcie z wolnej ręki za ponad 5 mln zł

21 Sierpnia 2018, 10:58 e-zdrowie informatyzacja

Usługa wsparcia CSIOZ w utrzymaniu systemów teleinformatycznych wynika z zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie z wolnej ręki i może mieć wartość ponad 5 mln zł w tym roku - wynika z komunikatu giełdowej spółki. 

Zarząd spółki akcyjnej JWA wskazał w komunikacie, że 17 sierpnia 2018 roku otrzymał informację od Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie - Lidera Konsorcjum, iż w wyniku przeprowadzonych negocjacji, ustalone zostały warunki umowy z wolnej ręki pomiędzy Konsorcjum, w skład którego wchodzi Emitent oraz Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, zwani dalej ,,Wykonawcami", a Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie (,,CSIOZ"), ,,Zamawiający" na wsparcie CSIOZ w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych.
Zgodnie z ustalonymi warunkami całkowita, maksymalna wartość zamówienia z wolnej ręki wyniesie 5 175 672,70 zł brutto. Wartość prac będących w zakresie Emitenta będzie ustalana każdorazowo przy podpisywaniu zleceń. Biorąc pod uwagę posiadane przez Emitenta zasoby, niezbędne do wykonania ww. umowy, Zarząd Emitenta ocenia, że wartość przychodów Emitenta uzyskanych przez Emitenta z tytułu realizacji umowy wynosić będzie ok. 30% całkowitej wartości umowy. Termin 
realizacji zamówienia został ustalony do dnia 20 grudnia 2018 r. 
O zawarciu umowy z wolnej ręki w ramach zamówienia do umowy z dnia 27 października 2017 roku Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. 

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz