Co dodatkowo będzie mógł ratownik medycznych Sił Zbrojnych RP? Projekt rozporządzenia

21 Sierpnia 2018, 11:52 ratownik medyczny sił zbrojnych nato wojskowy wojsko

MON zmienia przepisy ważne dla ok. 2 tys. ratowników. Dotyczą m.in. tego, jak zabezpieczyć potrzeby medyczne w sytuacji braku lekarza (np. podając specyficzne leki), a także uzupełniania się w działaniach pielęgniarek i ratowników medycznych (efektywne wykorzystanie dostępnego personelu medycznego, modułowe zestawy sprzętowo-lekowe). Ponadto będą organizowane specjalne kursy. 

Nowe rozporządzenie pozwoli na szczegółowe uregulowanie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP.

Celem jest również umożliwienie ratownikowi medycznemu pełniącemu służbę lub zatrudnionemu w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, wykonywanie samodzielnie świadczeń zdrowotnych uwzględniających specyfikę zadań zawodowych wykonywanych w warunkach sytuacji kryzysowej i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych MON.

Większe kompetencje

Zwiększenie kompetencji ratowników niezbędne jest do zabezpieczenia medycznego działań jednostek wojskowych w kraju i poza granicami (w tym Wojsk Obrony Terytorialnej). Chodzi m.in. o uprawnienia do podawania ściśle określonych produktów leczniczych. Jednak, proponowane rozwiązania nie poszerzają kompetencji ratowników medycznych resortu Obrony Narodowej, w obszarze działalności leczniczej, prowadzonej w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Proponowane zmiany pozwolą na uzyskanie zdolności zabezpieczenia medycznego w sytuacji braku lekarza (sytuacja taktyczna, przedłużający się czas ewakuacji w warunkach tzw. prolonged field care) oraz konieczności uzupełniania się w działaniach pielęgniarek i ratowników medycznych (efektywne wykorzystanie dostępnego personelu medycznego, modułowe zestawy sprzętowo-lekowe). 

Proponowane dodatkowe uprawnienia dla ratowników medycznych wykonujących zawód w strukturach i na potrzeby Sił Zbrojnych RP m. in.: wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych; wykonanie fasciotomii ratunkowej; wykonanie blokady obwodowej nerwów kończyn; wykonanie badania USG u pacjenta urazowego; wykonanie drenażu jamy opłucnowej ze wskazań życiowych; podawanie krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych pacjentom z objawami wstrząsu hipowolemicznego i inne. 

Więcej tutaj: Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi.

Specjalne kursy

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek nabywane będą podczas wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych określonych odrębnym rozporządzeniem. Jego projekt także trafił do uzgodnień. 

Dokument określa szczegółowy zakres oraz sposób i tryb odbywania wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych. Wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne podzielone zostały na 7 zakresów tematycznych. Każdy z kursów prowadzony będzie na podstawie programu kursu, opracowanego przez zespół specjalistów powołany przez szefa MON.

Po ukończeniu z pozytywnym wynikiem przedmiotowych kursów nadawane będą uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględniających specyfikę działań Sił Zbrojnych RP (tzw. ”poszerzone kompetencje”).

- Specyfika działań ratowników medycznych w Siłach Zbrojnych RP wymaga stosowania standardów medycyny pola walki m. in. TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz wymusza i uzasadnia poszerzenie ich kompetencji zawodowych. Potrzeby te wynikają również z przyjęcia przez Siły Zbrojne RP dokumentów doktrynalnych zobowiązujących kraje państw Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) do ujednolicenia standardów medycyny pola walki - czytamy w uzasadnieniu.

Pełna treść projektu dostępna jest tutaj

AK, AW

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz