KIF do MZ: obecna sytuacja sprzyja emigracji fizjoterapeutów

21 Sierpnia 2018, 13:15 fizjoterapia fizjoterapeuta rehabilitacja

Grupa zawodowa fizjoterapeutów jest zupełnie pomijana przy podejmowaniu decyzji odnośnie wzrostu wynagrodzeń, Ministerstwo Zdrowia nie uwzględnia uwag KIF a przy obecnym stanie wynagrodzeń, możemy spodziewać się w przyszłości problemu z zaspokojeniem potrzeb na świadczenia rehabilitacyjne - czytamy w liście prezesa KIF, Macieja Krawczyka do wiceministra zdrowia, Macieja Miłkowskiego.

Przyznanie podwyżek kolejnym grupom zawodowym, tj. pielęgniarkom i położnym oraz lekarzom i pominięcie grupy zawodowej fizjoterapeutów -budzi w środowisku olbrzymią frustrację i niezadowolenie- czytamy w liście skierowanym do ministerstwa. 

Fizjoterapeuci zaznaczyli, że nie podważają słuszności przyznania podwyżek wcześniej wymienionym grupom. Zwracają jednak uwagę na dysproporcję w wysokości przyznawanych wynagrodzeń- nieadekwatnych do wykształcenia i ilości godzin przeznaczonych na kwalifikacje. Ponadto wskazują na zbyt niski poziom przekazywanych środków na oferowany przez tę grupę zakres świadczeń.

Obecnie minimalne wynagrodzenie oscyluje na poziomie 2100 zł. Brak prowadzenia polityki wynagrodzeniowej -prowadzi do masowych wyjazdów fizjoterapeutów do innych krajów UE. W niedługim czasie należy spodziewać się braku należytego zabezpieczenia tych świadczeń, przy zwiększających się jednocześnie potrzebach - ostrzega M.Krawczyk z KIF.

Praktyki podmiotów leczniczych w cięciu wynagrodzeń

Prezes KIF, przy okazji zwraca również uwagę na praktyki podmiotów leczniczych, które polegają na zatrudnieniu fizjoterapeutów posiadających wykształcenie na poziomie co najmniej magistra fizjoterapii, na niższych stanowiskach - wymagających wykształcenia na poziomie technika. Takie działanie kwalifikuje fizjoterapeutę do niższego współczynnika (0,64 zamiast 0,73) stosowanego przy wyliczeniu wynagrodzenia.

źródło: KIF

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz