Jest zarządzenie Prezesa NFZ ws. wypłaty wyższych wynagrodzeń lekarzy specjalistów

24 Sierpnia 2018, 9:47 lekarze

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy. Fundusz zamieścił również specjalny komunikat ws. pokrycia kosztów skutków finansowania regulacji. Dziś wchodzą w życie przepisy ustawy o tzw. 6 proc. PKB na zdrowie, które przewidują także podwyżki wynagrodzeń na lekarzy specjalistów i rezydentów spełniających określone warunki.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Wydanie powyższego zarządzenia wynika z konieczności dostosowania i ujednolicenia treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie stosowania przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 137 ust 2 ustawy o świadczeniach, tj. w szczególności dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizacje.   

NFZ o skutkach finansowych

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał również specjalny komunikat w odniesieniu do zarządzenia:

Aktualnie trwają prace mające na celu przygotowanie mechanizmów zapewniających możliwość pokrycia skutków finansowych wynikających z podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, dotyczących pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie świadczeniodawcy-pracodawcy. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji załączonej do projektu ustawy stanowiącej podstawę wypłaty ww. środków, szacowany skutek finansowy w powyższym zakresie wynieść ma nie więcej niż 237,98 mln zł w 2018 r. i 475,96 mln zł rocznie w kolejnych latach

Pełna treść zarządzenia tutaj

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz