MZ wyremontuje kolejny gmach, ale...

24 Sierpnia 2018, 15:06 Ministerstwo Zdrowia

Po wielu latach część siedziby resortu zdrowia przy ulicy Miodowej przeszła już remont. Teraz MZ szuka wykonawcy remontu kolejnego gmachu. Kryteria mogą zaskakiwać.

Ministerstwo Zdrowia szuka wykonawcy projektu budowlanego i wykonania remontu wewnętrznego w budynku przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie. 

Wszystkie prace muszą zostać wykonane w tym roku. 

Cena ważna, ale...

Chętni do realizacji prac muszą wykazać się m.in. wykonaniem innych dużych inwestycji. 

A jeśli chodzi o kryterium wyboru ofert, cena będzie mieć 60 proc. wagi, a pozostałe 40 proc. liczba "zatrudnionych bezrobotnych". Warto jednak pamiętać, że w budowlance trudno znaleźć bezrobotnych fachowców, jest wręcz problem by zatrudnić jakichkolwiek pracowników. 

Na szczęście wymogi dotyczące liczby bezrobotnych nie są wyśrubowane. Zatrudnienie 4 bezrobotnych na pełen etat przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia pozwoli uzyskać aż 40 punktów.

Skrócony termin

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 10 września o godz. 10:00. To niewiele. 
Skrócenie terminu składania wniosków nastąpiło ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia  - tłumaczy MZ. 

Finansowanie

Remont współfinansuje Unia Europejska w ramach priorytetów:
X: Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
VI: Pomoc Techniczna POWER 2014-2020;
II: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności PO PT w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO PT na lata 2014-2020.

Co z konserwatorem zabytków?

Ponieważ chodzi o zabytkowy budynek, MZ wystąpiło z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, ale do dnia publikacji postępowania nie otrzymał decyzji w tym zakresie. 

 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz