Są już wzory oświadczeń niezbędnych do otrzymania wyższej pensji przez rezydentów i specjalistów

24 Sierpnia 2018, 19:48 NIL

Naczelna Izba Lekarska, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po uzgodnieniu z resortem zdrowia, udostępniła wzory formularzy do wykorzystania przez lekarzy rezydentów oraz specjalistów, którzy chcą skorzystać ze zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie o 6 proc. PKB na zdrowie.

Jak poinformował Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, formularze zostały opracowane przez Naczelną Izbę Lekarską i uwzględniają uwagi Ministerstwa Zdrowia, dlatego Izba rekomenduje korzystanie z tych formularzy. Do każdego formularza jest także dołączona informacja.

PLIK – Formularz dla lekarzy rezydentów                           PLIK – Formularz dla lekarzy specjalistów

PLIK – Informacja dla lekarzy rezydentów                          PLIK – Informacja dla lekarzy specjalistów

Podwyżki od 1 lipca - pod warunkiem złożenia oświadczenia w terminie

- Uzyskanie podwyższenia wynagrodzenia jest możliwe z mocą wsteczną od 1 lipca 2018 r. pod warunkiem złożenia stosownego zobowiązania lub oświadczenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. w terminie do 7 września 2018 r.

W przypadku lekarzy specjalistów warunkiem uzyskania podwyższenia wynagrodzenia od 1 lipca 2018 r. jest złożenie w terminie do 7 września 2018 r., oświadczenia o niewykonywaniu świadczeń „konkurencyjnych” skutecznego od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie jest składane.

Jak wyjaśnia NIL, powyższe oznacza, że w przypadku lekarzy specjalistów składających oświadczenie w sierpniu, zobowiązanie do niewykonywania działalności „konkurencyjnej” musi być skuteczne od 1 września 2018 r., natomiast w przypadku składających oświadczenie we wrześniu (najpóźniej 7 września), zobowiązanie musi być skuteczne od 1 października 2018 r.

Komunikat od MZ

NIL zamieścił również treść komunikatu, jaki otrzymała z Ministerstwa Zdrowia wyjaśniającego niektóre z wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

PLIK

Ustawa o 6 proc. PKB

W piątek weszły w życie przepisy ustawy o 6 proc. PKB na zdrowie. Pisaliśmy o tym tutaj. Oprócz wzrostu nakładów publicznych na zdrowie, ustawa przewiduje m.in. wyższe wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów w zamian za zobowiązanie do przepracowania w Polsce dwóch z pięciu lat po specjalizacji, a także podwyżki dla lekarzy specjalistów pracujących w szpitalach - pod warunkiem  nieudzielania tożsamych świadczeń w innych placówkach.

Źródło:NIL

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz