Wdrożenie RTR przedłuża się przez brak kryteriów?

27 Sierpnia 2018, 14:41 Leki

Przedłużające się prace nad refundacyjnym trybem rozwojowym stały się tematem interpelacji posła Pawła Skuteckiego (Kukiz’15). Resort zdrowia zapewnia, że obecnie oczekuje na przygotowywane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii kryteria oceny partnerów polskiej gospodarki na potrzeby RTR.

 

Wyjaśniając wątpliwości Pawła Skuteckiego, wiceminister Marcin Czech wskazał, że prace nad tzw. „refundacyjnym trybem rozwojowym” (RTR) są intensywne i aktualnie „Ministerstwo Zdrowia oczekuje na przygotowywane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii kryteria oceny partnerów polskiej gospodarki na potrzeby RTR, biorąc pod uwagę strategiczne aktywności firm oraz oddziaływanie gospodarcze”.Jednocześnie zapewnił, że w resorcie zdrowia przygotowywane są zmiany w ustawie refundacyjnej, które pozwoliłyby na przyjęcie rozwiązań sprzyjającym podmiotom biorącym udział w RTR na podstawie propozycji przyjętych przez MPiT.

„Obecnie ustawa refundacyjna stwarza równe warunki dla każdej firmy ubiegającej się o refundację swojego produktu. Refundacja produktów leczniczych rozstrzygana jest w oparciu o jednolite i powtarzalne kryteria zgodne z EBM i HTA, a do głównych zadań Ministra Zdrowia należy zwiększanie dostępu pacjentów do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii w ramach dostępnych środków publicznych”- wyjaśnił Marcin Czech.

Gdzie są kryteria?

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że działania obu resortów w kwestii RTR są nie do końca skoordynowane. Pod koniec maja na branżowej konferencji dotyczącej Polityki Lekowej Państwa dyrektor Departamentu Innowacji w MPiT– Jan Filip Staniłko– zapewniał, że jego resort zakończył prace nad rozwiązaniem. „Moment identyfikowania firm będących partnerami polskiej gospodarki, mamy już za sobą. Opracowaliśmy metodykę oceny, znamy również parametry, które decydują o ocenie. To zostało już zaproponowane dwa lata temu – a ostatnio dodatkowo przedstawiliśmy organizacjom branżowym dokument zawierający określone wzory pozwalające oszacować zaangażowanie firm w polską gospodarkę. Z punktu widzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii element ten jest koncepcyjnie opracowany”- zapewnił Staniłko.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Wow Poniedziałek, 27 Sierpnia 2018, 23:26
Ta sama interpelacja, aczkolwiek odpowiedź MPIT. MPIT odpowiedział przed MZ.
"Projekt strategiczny pod nazwą Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR) został zdefiniowany w Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a podmiotem odpowiedzialnym został wskazany Minister Zdrowia.
W gestii Ministra Zdrowia, leży podjęcie kroków do realizacji niniejszego projektu. Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii zaprojektowało model pomiaru zaangażowania podmiotów w gospodarkę
krajową. Wskazano kryteria, które mogą być użyte przez Ministra Zdrowia w procesie wyłaniania tzw.
„partnerów polskiej gospodarki” w Refundacyjnym Trybie Rozwojowym. Wskazany model został przekazany
do Ministerstwa Zdrowia celem dalszej realizacji. Po zrealizowaniu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii niniejszego projektu w resorcie nie prowadzone są dodatkowe prace."