Inspektorzy farmaceutyczni zadeklarują konflikt interesów

28 Sierpnia 2018, 10:43 pismo dokument podpis

Projekt rozporządzenia w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów został skierowany do ogłoszenia. Na mocy dokumentu obowiązkiem deklaracji konfliktu interesów objęci zostaną inspektorzy pracujący w nadzorze farmaceutycznym.

 

Rozporządzenie sankcjonuje obowiązek składania oświadczeń o braku konfliktu interesów, jego brak lub odmowa będzie skutkować rozwiązaniem stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska. Rozporządzenie zawiera również wzory formularzy, których termin złożenia dla osób zobowiązanych upłynie z dniem 1 września tego roku. Zobacz co zawiera projekt rozporządzenia w sprawie oświadczeń o braku konfliktów interesów.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 114a. ustawy Prawo Farmaceutyczne - Główny Inspektor Farmaceutyczny, zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, zastępca wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, inspektorzy farmaceutyczni, inspektorzy do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, inspektorzy do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz osoby wykonujące w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym lub wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym czynności związane z nadzorem nad produktami leczniczymi, substancjami czynnymi lub substancjami pomocniczymi nie mogą być m.in. członkami organów spółek handlowych lub pełnomocnikami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub importu produktu leczniczego, wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej, wytwarzania, importu lub dystrybucji substancji czynnej, prowadzenia punktu aptecznego, apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej, pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi. Nie mogą również prowadzić badań klinicznych, być wytwórcami wyrobów medycznych lub ich autoryzowanymi przedstawicielami a także być wspólnikami lub partnerami spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej prowadzącej działalność, o której wspomniano wcześniej. Inspektorzy nie mogą również pełnić funkcji w organach samorządu aptekarskiego – chodzi m.in. o zasiadanie w radzie aptekarskiej, sądzie aptekarskim, a także bycie delegatem na zjazd aptekarski.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz