Za jakie wykroczenia mandaty karne nałoży Sanepid? - projekt zmiany rozporządzenia

28 Sierpnia 2018, 14:10 pismo dokument podpis

Za jakie wykroczenia Sanepid nałoży mandaty karne? Do konsultacji trafił właśnie projekt noweli rozporządzenia w tej sprawie. Przewiduje ono m.in., że Sanepid będzie miał uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego nieopakowanego lub nieoznakowanego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie.

Chodzi o projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiany wynikają z potrzeby zaktualizowania odesłań do przepisów ustawy o produktach biobójczych, a także Prawa wodnego, określających wykroczenia, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.

Wykroczenia przewidziane w ustawie o produktach biobójczych - rozszerzony katalog

- W odniesieniu do wykroczeń wskazanych w art. 46 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, rozszerzony katalog, w stosunku do uprzednio obowiązującego katalogu, przepisów określających wykroczenia, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogli nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, został wskazany w przepisach ww. ustawy - czytamy w uzasadnieniu.

- Natomiast znowelizowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, będzie jedynie (tak jak miało to miejsce dotychczas) narzędziem, za pomocą którego organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą mogły egzekwować realizację przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych w omawianym zakresie - podkreślono.

Zgodnie z art. 46 ustawy o produktach biobójczych oraz zmianami, które będą wprowadzone projektowanym rozporządzeniem, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą miały uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia polegające na:

1) wprowadzaniu do obrotu produktu biobójczego nieopakowanego lub nieoznakowanego zgodnie z warunkami określonymi w art. 69 rozporządzenia 528/2012, lub
2) udostępnianiu na rynku w okresie, o którym mowa w art. 89 rozporządzenia 528/2012, produktu biobójczego nieopakowanego lub nieoznakowanego w sposób określony w art. 31–33 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, lub
3) wprowadzaniu do obrotu niezgodnie z przepisami art. 58 rozporządzenia 528/2012 wyrobu poddanego działaniu produktu biobójczego, lub
4) reklamowaniu produktu biobójczego niezgodnie z przepisami art. 72 rozporządzenia 528/2012, lub
5) nieprzechowywaniu w odniesieniu do procesu produkcji odpowiedniej dokumentacji lub nieprzechowywaniu próbek serii produkcyjnych produktu biobójczego w sposób, o którym mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia 528/2012, lub
6) udostępnianiu na rynku produktu biobójczego zawierającego informacje niezgodne z oznakowaniem wprowadzonego do obrotu produktu biobójczego, lub
7) nieprzekazaniu w terminie określonym w art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych informacji o zmianie dostawcy, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 5 tej ustawy;
8) nieprzekazywaniu konsumentowi przez dostawcę wyrobu poddanego działaniu produktu biobójczego, wbrew przepisom art. 58 ust. 5 rozporządzenia 528/2012, informacji na temat produktu biobójczego, którego działaniu poddany został ten wyrób.

Prawo wodne: katalog wykroczeń, za które Sanepid może "wlepić" mandat - bez zmian

W odniesieniu do Prawa wodnego projektowane zmiany rozporządzenia dotyczą wyłącznie zaktualizowania odesłań do przepisów określających wykroczenia. W myśl przepisów, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą miały uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia polegające na: 

1) niewykonywaniu badania jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – wbrew przepisowi art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
2) nieprzekazywaniu właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu wyników badań jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – wbrew przepisowi art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
3) nieoznakowaniu kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – wbrew przepisowi art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
4) nieprowadzeniu kontroli wewnętrznej – wbrew przepisowi art. 344 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Źródło: RCL

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

ola Czwartek, 30 Sierpnia 2018, 22:00
A co to jest "SANEPID"? Pan Posobkiewicz był szefem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, to urząd państwowy a nie jakiś sanepid