Jest nowy Komitet Audytu w MZ. Czym się zajmuje? Kto nim pokieruje?

28 Sierpnia 2018, 13:30 Sławomir Gadomski Łukasz Szumowski

Jest nowe zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Audytu. Kto będzie kierował pracami, a kto zasiadał w składzie?

Dziś ukazało się zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Przewodniczącym został Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Członkowie niezależni:
a) Dariusz Kidaj,
b) Jacek Jerka;
Członkowie zależni:
a) Elżbieta Jazgarska, Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
b) Paweł Maryniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia.

Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu zapewnia Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Kto wypadł ze składu?

W porównaniu do poprzedniego składu zmienił się szef zespołu  - była nim była wiceminister Katarzyna Głowala, a ponadto szefa departamentu nadzoru zastąpił zastępca. 

Czym zajmuje się Komitet?

Dla przykładu w zeszłym roku Komitet Audytu dokonał analizy istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej na podstawie danych zgromadzonych w sprawozdaniach z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2016 przekazanych przez jednostki w dziale administracji rządowej - Zdrowie, zobowiązane do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Dodatkowo m.in. monitorował ryzyka związane z wykonaniem Planu działalności Ministra Zdrowia na 2017 r.

Co ciekawe, przeanalizowana przez Komitet Audyt dokumentacja nie uzasadniała jego zdaniem "potrzeby sygnalizowania istotnych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale".
Zobacz: 
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej – Zdrowie w 2017 roku

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz