MZ wzywa firmę by złożyła wniosek o refundację leków. Dlaczego?

28 Sierpnia 2018, 15:54 leki

Firma Novartis została wezwana do złożenia wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków m.in. na raka płuca. O co chodzi? Czemu urząd wzywa firmę, a nie odwrotnie?

Chodzi o RDTL czyli ratunkowy dostęp do leków. Polega na dostępie do leku, przy spełnieniu określonych warunków, na podstawie indywidualnej zgody Ministra Zdrowia. 

Minister Zdrowia zleca AOTMiT sporządzenie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku w danym wskazaniu:

  1. w przypadku gdy koszt wnioskowanej terapii w ujęciu kwartalnym lub trzech cykli leczenia przekracza jedną czwartą średniej wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca (41 985 zł : 4 = 10 496,25) i
  2. jest to pierwszy wniosek dla danego leku w danym wskazaniu,

oraz

  1. w przypadku gdy koszt wnioskowanej terapii w ujęciu kwartalnym lub trzech cykli leczenia nie przekracza jednej czwartej średniej wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, i 
  2. uprzednio została wydana co najmniej jedna zgoda, w sprawie wniosku dotyczącego innego świadczeniobiorcy dla tego samego leku w tym samym wskazaniu, 

3) jeżeli opinia AOTMiT nie została wcześniej wydana dla danego leku w danym wskazaniu dla innego świadczeniobiorcy.

W określonych przypadkach Agencja może zalecić włączenie leku do refundacji. 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała teraz opinię o zasadności finansowania ze środków publicznych leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, a Minister Zdrowia wezwał podmiot do złożenia wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku.

Lp.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

LEK

WSKAZANIE

1.

Novartis Europharm Limited

Tafinlar, Dabrafenibum, kapsułki twarde,

rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34)

2.

Novartis Europharm Limited

Mekinist, Trametinibum, tabletki powlekane

rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34)

3.

Novartis Europharm Limited

Signifor, Pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0)

4.

Novartis Europharm Limited

Revolade, Eltrombopag, tabletki powlekane

anemia aplastyczna postać ciężka (ICD-10: D61.3)

Jak wygląda procedura?
Do Ministerstwa Zdrowia trafia wniosek o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leczenia pacjenta w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
W przypadku pozytywnej opinii Agencji MZ wzywa podmioty do złożenia wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku w określonym wskazaniu w ciągu 90 dni od doręczenia wezwania.

Poprzednie takie wezwanie było w styczniu i dotyczyło leków kilku producentów. 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz