RPD do MZ ws. podwyżki cen leków immunosupresyjnych stosowanych u dzieci po przeszczepach

29 Sierpnia 2018, 9:04 pismo dokument podpis

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Zdrowia w sprawie podwyżki cen leków immunosupresyjnych stosowanych u dzieci po przeszczepach. Jak wskazał, po serii podwyżek, lek dla małych pacjentów po przeszczepach (Valcyte w formie zawiesiny), od 1 września ma kosztować ponad 900 złotych. Zgodnie z zapowiedziami producenta preparatu, pacjenci pediatryczni mieli lek otrzymywać za darmo w szpitalu – Rzecznik pyta czy ta deklaracja pozostaje aktualna?

Marek Michalak już w ubiegłym roku występował do Ministra Zdrowia pytając o problemy w dostępie do immunosupresyjnych produktów leczniczych stosowanych u małoletnich pacjentów po przeszczepach, z uwagi na ich wysoką cenę – w szczególności stały wzrost wysokości dopłaty pacjenta do produktu leczniczego Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego

Kolejna lista leków refundowanych od 1 września

- Za Valcyte (Valganciclovirum, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/mi, 1 but. po 12 g.) świadczeniobiorca w lipcu 2017 r. musiał dopłacić 666,79 zł (poprzednia dopłata wynosiła 3,20 zł). W październiku 2017 r. dopłata do ww. leku wynosiła już 785,98 zł  (zatem wtedy wzrosła w porównaniu do dopłaty z poprzedniego obwieszczenia o 83,03 zł) - wylicza RPD.

Jak podkreślił, obecnie, w związku z nowym projektem obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 września 2018 r. wysokość dopłaty świadczeniobiorcy kształtuje się na poziomie aż 910,60 zł – a zatem dopłata ta wzrosła kolejny raz – o 39,92 zł w porównaniu do wysokości dopłaty określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. (tam dopłata określona była na poziomie 870, 68 zł).

Skąd cena leku?

Jak wynika z poprzedniej odpowiedzi Ministra Zdrowia w powyższej sprawie kształtowanie się ceny ww. produktu leczniczego związane jest ze sposobem wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Minister Zdrowia w grudniu 2017 r. zapewnił także, że firma Roche Polska Sp. z o.o. (podmiot odpowiedzialny) zadeklarowała bezpłatne dostarczanie leku Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego do szpitali również po 1 stycznia 2018 r.

Rzecznik wystąpił o przekazanie informacji na temat stałego wzrostu dopłaty świadczeniobiorcy do produktu leczniczego Valcyte  w wymienionej wcześniej postaci farmaceutycznej i działań Ministra Zdrowia w tej sprawie, a także o przekazanie informacji czy wskazana powyżej deklaracja Roche Polska Sp. z o.o. pozostaje aktualna – jeśli tak, to do kiedy podmiot odpowiedzialny może bezpłatnie dostarczać ww. lek do szpitali?

Źródło:RPD

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz