OZZL apeluje do MZ ws. podwyżek dla specjalistów w przyszpitalnych przychodniach

29 Sierpnia 2018, 9:20 ozzl

OZZL w liście otwartym zaapelował do Ministra Zdrowia o potwierdzenie, że lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w szpitalach mających kontrakt z NFZ i pracujący wyłącznie w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej, prowadzonej przez ten szpital, są uprawnieni do podwyżki pensji zasadniczej do kwoty 6750 PLN.

- Oczekujemy takiego potwierdzenia, bo dyrektorzy niektórych szpitali odmawiają przyznania podwyżki lekarzom zatrudnionym w szpitalach i pracujących wyłącznie w przyszpitalnych przychodniach, opierając się – podobno – na stanowisku urzędników NFZ - podkreślił Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

W ocenie związku, taka interpretacja przepisów ustawy byłaby niezgodna z konstytucyjną zasadą równości i zakazu dyskryminacji oraz z przepisami kodeksu pracy.

Apelujemy do Pana aby potwierdził Pan oświadczenie, złożone przez Pana publicznie w dniu 1 sierpnia 2018 roku w siedzibie NIL wobec kilkudziesięciu przedstawicieli największych organizacji lekarskich, że lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w szpitalach mających kontrakt z NFZ i pracujący wyłącznie w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej, prowadzonej przez ten szpital są uprawnieni do podwyżki pensji zasadniczej do kwoty 6750 PLN (na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw), podobnie jak inni lekarze zatrudnieni w tym samym szpitalu, jeżeli złożą zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 przedmiotowej ustawy - czytamy w liście otwartym.

W niektórych szpitalach problemy dot. podwyżek

OZZL wyraził obawy, że brak jednoznacznego oświadczenia ze strony ministra spowoduje chaos i niepokój społeczny w wielu szpitalach, ponieważ lekarze zatrudnieni (wyłącznie) w przyszpitalnych przychodniach nie pozwolą na ich gorsze traktowanie, a OZZL wesprze ich w staraniach o przestrzeganie przepisów prawa.

- Chcemy również aby miał Pan świadomość, że wielu dyrektorów szpitali próbuje – w różny sposób – utrudniać lekarzom skorzystanie z przysługujących im uprawnień do wzrostu wynagrodzenia. Dotyczy to również lekarzy, którzy chcą zrezygnować z dotychczasowej umowy cywilno prawnej i wrócić do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - podkreślili związkowcy.

Źródło: OZZL

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz