Poseł interweniuje do MZ w sprawie techników farmaceutycznych

29 Sierpnia 2018, 13:30 apteka farmaceuta

Kontrowersyjny projekt zmian w przepisach znacząco ograniczający uprawnienia techników farmaceutycznych wywołał burzę. Interwencję w tej sprawie zdecydował się podjąć w ostatnim czasie także poseł Janusz Sanocki, kierując do ministra zdrowia interpelację w sprawie „pozaprawnego ograniczenia przez Ministra Zdrowia zakresu wykonywania zawodu technika farmaceutycznego”.

 

Przypomnijmy, iż zaproponowane zmiany powodują, że technicy farmaceutyczni nie będą mogli wydać leku w mniejszej dawce czy innej postaci niż ta zapisana przez lekarza. Projekt rozporządzenia ogranicza ponadto uprawnienia technika do udzielania podstawowych informacji o wydawanym produkcie. Projekt w takiej wersji od dłuższego czasu zalega na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jako pierwsi prezentujemy treść interpelacji posła Janusza Sanockiego.

Rozporządzenie w sprzeczności z ustawą Prawo farmaceutyczne?

- Projektowane rozporządzenie określa, iż tylko farmaceuta może udzielać klientowi apteki informacji o wydawanym leku. Przy czym - zgodnie z opinią przedstawicieli ZZTF RP pod pojęciem „farmaceuta” rozumie się magistra farmacji, a nie technika farmaceutycznego. Taka interpretacja jest rzeczywiście możliwa i oznacza ona w istocie ograniczenie albo wręcz likwidację zawodu technika farmaceutycznego dokonaną niejako „tylnymi drzwiami”.

Panie Ministrze! Pozwalam sobie zwrócić uwagę, że rozporządzenia ministra nie mogą wykraczać poza zakres regulowany ustawą i tworzyć nowego stanu prawnego - pisze poseł Janusz Sanocki.

Potrzebne stanowisko ministra zdrowia w sprawie

- Ponadto przedstawiciele ZZTF RP zapoznali mnie z odpowiedzią jaką na ich pismo otrzymali z Ministerstwa Zdrowia, podpisane przez Przemysława Rudka z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, w którym to piśmie kompetentny jak przypuszczam przedstawiciel Ministerstwa stwierdza, iż kwestionowane zapisy rozporządzenia „w zakresie jakim dotyczą ograniczenia uprawnień techników farmaceutycznych w procesie wydawania produktów leczniczych zostały wprowadzone bez konsultacji z DPLiF tj. departamentem  sprawującym merytoryczny nadzór nad kwestiami regulowanymi w rozporządzeniu i nie mają one akceptacji ministerstwa zdrowia”

Pytam Pana Ministra: Jak to jest możliwe, że opublikowany przez Ministerstwo na stronach RCL projekt rozporządzenia nie ma Pańskiej akceptacji, a ważne kwestie nie zostały w nim skonsultowane z merytorycznym departamentem?

Proszę uprzejmie o pilne wyjaśnienie tej kwestii - kiedy pojawiły się zapisy ograniczające uprawnienia techników farmacji i kto jest ich autorem albowiem jest to przypadek zupełnie analogiczny do słynnego zapisu „i czasopisma” świadczący o niekontrolowanej przez nikogo, w tym niestety przez Pana Ministra - działalności lobbystycznej.

Proszę o wyjaśnienie sprawy i udzielenie odpowiedzi na pytanie kto odpowiada za wprowadzenie bez Pana zgody niekorzystnych przepisów ograniczających wykonywanie legalnego,  zatwierdzonego ustawą zawodu technika farmacji? - apeluje do ministra zdrowia Janusz Sanocki.

Anna Grela

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

5 komentarzy

farmaceuta Piątek, 07 Września 2018, 20:12
Panie Januszu, proszę parę razy zrobić zakupy w aptece, zapytać o coś osobę za stołem , sprawdzić na własnej skórze poziom obsługi , dopiero potem walczyć o czyjeś prawa ,no chyba że pana córka jest technikiem farmacji :)
Ila Środa, 05 Września 2018, 21:56
Koli w oczy kolego?
Farmaceuta Środa, 29 Sierpnia 2018, 23:22
Nie ma czegoś takiego jak technik farmacji
Ila Środa, 05 Września 2018, 21:55
Koli w oczy kolego?
a Środa, 29 Sierpnia 2018, 17:42
KuKiz'15 to sami lobbyści. Jedno mówią, inne robią. Uważajcie na nich.