Organizacje pacjentów do MF: w projekcie budżetu nie ma pieniędzy na rejestry medyczne

30 Sierpnia 2018, 9:11 pismo dokument podpis

Organizacje pacjentów onkologicznych apelują do minister finansów o zmianę projektu ustawy budżetowej na 2019 r. Podkreślają, że w przyjętym w ubiegłym tygodniu przez rząd projekcie, pomimo wniosku ministra zdrowia, nie uwzględniono środków na sfinansowanie rejestrów medycznych. Bez tych rozwiązań - jak twierdzą - nie uda się wprowadzić m.in. projektowanych świadczeń kompleksowych.

Przedstawiciele pacjentów onkologicznych zwrócili się z prośbą o przychylenie się do wniosku Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeznaczenia środków na budowę systemu rejestrów medycznych, a także o spotkanie w tej sprawie.

Jak podkreślili planowany wzrost wydatków na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2024 r. to wielka szansa na stopniową poprawę stanu opieki nad chorymi oraz gigantyczna odpowiedzialność związana z obietnicą dostarczenia lepszej jakości usług publicznych dla milionów Polaków.

- Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia finansując świadczenia opieki zdrowotnej nie posiada informacji o ich efektywności klinicznej. Skutkuje to sytuacją, w której celem ośrodków jest leczenie pacjenta (realizacja świadczeń) niezależnie od wpływu na stan zdrowia chorego. Ponadto, instytucje kreujące system ochrony zdrowia nie posiadają możliwości prowadzenia jakiejkolwiek polityki publicznej opartej na ewidencji - wskazują pacjenci.

Zwrócili uwagę, że może okazać się, iż na koniec 2024 r. rząd nie będzie posiadał żadnych dowodów na to, że zwiększenie wydatków o kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie poprawiło stan zdrowia Polaków.

System rejestrów medycznych - priorytetem

- Szansą na przełamanie tego wielkiego zagrożenia jest powołanie systemu rejestrów medycznych. Są to narzędzia, które pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w zależności od podjętej interwencji - wskazano w piśmie do MF i przypomniano, że stworzenie tego rodzaju narzędzi jest zawarte we wspólnym stanowisku podpisanym przez Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL.

- Powołanie systemu rejestrów medycznych jest obecnie absolutnym priorytetem nie tylko dla Ministerstwa Zdrowia, lecz również partnerów społecznych resortu – organizacji pacjentów oraz środowiska naukowego. Bez wdrożenia tego rozwiązania nie będzie możliwe wprowadzenie szeregu rozwiązań, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - przekonują pacjenci.

Rejestry warunkiem monitorowania skutków wdrożenia nowych świadczeń

Jak wskazali obecnie trwają prace nad nowelizacją koszyka świadczeń gwarantowanych, w ramach którego wdrożone zostaną świadczenia kompleksowe w onkologii. - Dla każdego z opracowywanych pięciu świadczeń utworzenie rejestrów medycznych jest warunkiem koniecznym monitorowania skutków wdrożenia, co potwierdza raport Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z grudnia 2017 r. - podkreślili.

Ponadto organizacje pacjentów zwróciły uwagę, że w ramach prowadzenia polityki lekowej resort zdrowia chciałby wprowadzić rozwiązania finansowania terapii w oparciu o efekt kliniczny, dzięki czemu NFZ nie płaciłby za leki, które nie przynoszą korzyści chorych, a bez rejestrów osiągnięcie tego celu będzie niemożliwe.

Polska onkologia wymaga szybkiej i policzalnej zmiany

Przedstawiciele pacjentów przypomnieli, że choroby nowotworowe to najczęstsza przyczyna śmierci Polaków w wieku produkcyjnym niezależnie od płci. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2015 r. po raz pierwszy liczba zgonów z powodu raka przekroczyła 100 tys., zaś OECD dowodzi, że skuteczność opieki onkologicznej w Polsce jest dramatycznie niska.

- Przeznaczenie 20-25 mln zł rocznie na rozwinięcie systemu rejestrów medycznych jest kwotą trzysta razy niższą niż wydatki na leczenie chorób nowotworowych. Dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań będzie możliwa jakościowa zmiana w tej dziedzinie oraz możliwość prowadzenia odpowiedzialnej i weryfikowalnej polityki państwa - czytamy w piśmie do minister finansów.

AW

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz