Szpitale powiatowe grożą, że wypowiedzą umowy NFZ

30 Sierpnia 2018, 14:20 szpital chirurg operacja lekarz

Bez spełnienia przez MZ i NFZ postulatów, szpitale mogą masowo wypowiedzieć umowy na leczenie. Tak ostrzegano dziś na spotkaniu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. O ile - według szefów placówek - powinny wzrosnąć wyceny procedur? Co z pielęgniarkami i lekarzami?

Zgodnie z deklaracją Związku, wypracowanie wspólnego stanowiska jest konieczne z uwagi na pogarszającą się sytuacje finansową i kadrową szpitali powiatowych. Szpitale żądają od Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu podjęcia radykalnych działań mających na celu poprawę pogarszającej się sytuacji podmiotów.

Zwiększyć wartości umów wszystkich świadczeń

Jednym z postulatów OZPSP jest  podniesienie wartości umów we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej o co najmniej 15 proc. Związkowcy argumentują swoje żądanie "stale rosnącą presją płacową bez zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania". W oświadczeniu zwrócono uwagę na zawarte w ostatnim czasie porozumienia ministerstwa z pielęgniarkami i lekarzami , które "doprowadzają do pogłębienia niestabilności finansowej szpitali powiatowych".

Odroczyć normy zatrudnienia pielęgniarek.

Zgodnie z treścią zawartego na początku lipca porozumienia ze środowiskiem pielęgniarek, MZ zadeklarowało wprowadzenie norm zatrudnienia dla personelu pielęgniarskiego w wybranych oddziałach szpitalnych. OZPSP wnosi o odroczenie wejścia w życia nowych wymogów z powodu braków kadrowych umożliwiających spełnienie narzuconych wymagań.

Rezydenci do szpitali powiatowych

Szpitale wnoszą również o zmianę formy kształcenia podyplomowego lekarzy, która umożliwi kształcenie specjalizacyjne absolwentów w szpitalach powiatowych. OZPSP twierdzi, że taka zmiana pozwoli odbudować pogłębiające się w szpitalach braki kadrowe. -Aktualnie szpitale powiatowe praktycznie nie korzystają z pracy rezydentów z powodu przejęcia rezydentów przez szpitale kliniczne - czytamy. Związek wnosi o zmiany ,które umożliwią realizowanie choć części okresu rezydentur w szpitalach powiatowych.

Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oświadcza, że w razie braku spełnienia powyższych oczekiwań, szpitale powiatowe nie przyjmą kolejnych propozycji finansowania świadczeń, w tym umów dot. Sieci Szpitali i podejmą czynności w celu rozwiązania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

JK

Polecamy również:

Samorządowy tuzin postulatów m.in. do sieci szpitali i kształcenia lekarzy oraz pielęgniarek

Interpelacja ws. nowych wskaźników zatrudnienia pielęgniarek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz