RPD upomina się o opiekę nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci

30 Sierpnia 2018, 15:57 dzieci

Rzecznik Praw Dziecka skierował dzisiaj pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Rzecznik pyta się ministra Szumowskiego co z ustawą o opiece zdrowotnej i stomatologicznej nad uczniami, która wedle zapowiedzi miała wejść w życie od 1 września i jak zauważa, wciąż jest fazie projektowania. Zwraca się on również do premiera M.Morawieckiego i zgłasza obawy, że rząd ignoruje potrzeby wdrożenia Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci.

 

 

W liście do resortu zdrowia Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwraca się z prośbą o przekazanie aktualnych informacji na temat działań Ministra Zdrowia w obszarze opieki zdrowotnej nad uczniami.

- W art. 36 projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami wskazano, że planowany termin wejścia w życie proponowanych w tej ustawie regulacji to 1 września 2018 r. Tymczasem zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji projekt nadal znajduje się na etapie prac legislacyjnych - zwraca uwagę Rzecznik.

Co z programem poprawy świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazała także, że w 2018 r. będzie realizowany program polityki zdrowotnej pn.: „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” (…) Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne (jednostek samorządu terytorialnego i właściwych ministrów), które będą mogły otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia szkolnych gabinetów dentystycznych oraz na realizację działań edukacyjnych. Na program w 2018 r. zabezpieczono w rezerwie celowej kwotę 5 mln zł.

- W związku z tym proszę o informację na jakim etapie jest realizacja tego projektu i jakim cieszy się zainteresowaniem wśród organów prowadzących szkoły publiczne - zwraca się do resortu M. Michalak.

Rząd ignoruje potrzeby ochrony dzieci przed przemocą

- Po raz kolejny z ogromnym zdumieniem i niepokojem przyjąłem pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który udzielił odpowiedzi na kierowane do Pana Premiera wystąpienie generalne w sprawie opracowania przez rząd i wdrożenia Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci - czytamy w liście skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

Marek Michalak podkreśla, że nie zgadza się ze stanowiskiem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i uważa, że dzieci zasługują na podjęcie działań, które służyć będą lepszej ochronie przed przemocą i złym traktowaniem. 

- Potrzebę wdrożenia kompleksowej Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci potwierdzają dramatyczne statystyki, które bezsprzecznie wskazują, że problem przemocy nie został wyeliminowany z dziecięcej rzeczywistości. Co więcej, dochodzące sygnały o kierunkach prac nad zmianą przepisów prawa (m.in. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), które mogą przynieść znaczące pogorszenie sytuacji dzieci, budzą mój głęboki niepokój - zwraca uwagę RPD.

- (...) w duchu odpowiedzialności za najmłodszych Polaków ośmielam się pisać jeszcze raz i bezpośrednio do Pana. Mam nadzieję, że prezentowane stanowisko resortu nie było z Panem konsultowane i dzieci w Polsce nadal mogą liczyć, że uzyskają należną im ochronę i wsparcie  - dodał M. Michalak.

Źródło: RPD

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz