Dietetyka nadal częścią nauk o zdrowiu. Feralny zapis zostanie zmieniony

30 Sierpnia 2018, 17:26 dieta zdrowa żywność

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieni niepokojący zapis kwalifikujący żywienie jako dziedzinę nauk rolniczych - wynika z przekazanego nam dziś oświadczenia MNiSW. - Dietetyka ma być nadal częścią nauk o zdrowiu. Rzekome przeniesienie dietetyki z nauk o zdrowiu do nauk rolniczych to nieporozumienie - informuje Politykę Zdrowotną Katarzyna Zawada, rzecznik MNiSW.

Przypomnijmy, iż niepokojący zapis klasyfikujący żywienie człowieka jako dziedzinę nauk rolniczych znalazł się w projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Konsultacje projektu kończą się jutro, natomiast już dziś ministerstwo zadeklarowało wycofanie się z nieostrego zapisu.

Rzeczniczka podkreśla także, iż nowa systematyka jest stworzona na potrzeby funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki (zwłaszcza ewaluacji jakości działalności naukowej i nadawania stopni). Nie determinuje ona klasyfikacji zawodów medycznych.

Nietrafione sformułowanie

- Nieporozumienia dotyczące umiejscowienia dietetyki w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin związane są z uwzględnieniem propozycji ekspertów reprezentujących najważniejsze instytucje środowiska akademickiego, która polegała na modyfikacji nazwy jednej z istniejących dyscyplin w ramach dziedziny nauk rolniczych. Zamiast dotychczasowej „technologii żywności i żywienia” w projekcie pojawiła się „technologia żywności i żywienie człowieka” - wyjaśnia Katarzyna Zawada i dodaje, że uzasadnienie do wspomnianego rozporządzenia zawiera informację o proponowanym zakresie nowych dyscyplin definiowanym na podstawie zakresu dotychczasowych dyscyplin - to kluczowa wytyczna w procesie przejścia na nową klasyfikację, m.in. w kontekście przypisywania się pracowników do nowych dyscyplin oraz uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Aktualnie MNiSW nie proponuje w tym zakresie zasadniczych zmian - dyscyplina nauki o zdrowiu będzie odpowiadała obecnej dziedzinie nauk o zdrowiu, a dotychczasowa dyscyplina rolnicza „technologia żywności i żywienia”, uprawiana w Polsce na uczelniach rolniczych (wraz z niektórymi obszarami związanymi z towaroznawstwem i biotechnologią rolniczą) zostanie uwzględniona w nowej klasyfikacji w ramach dziedziny nauk rolniczych - tłumaczy rzeczniczka MNiSW.

Ministerstwo dokona korekty zapisu

- MNiSW dokona korekty informacji zawartych w uzasadnieniu do rozporządzenia tak, aby w żadnym miejscu nie sugerowały one konieczności przypisania naukowców zajmujących się np. problematyką terapii żywieniowej do dziedziny nauk rolniczych. Ze względu na nieporozumienia ministerstwo powróci również do dotychczasowej nazwy dyscypliny - „technologia żywności i żywienia” (zamiast projektowanej „technologia żywności i żywienie człowieka”) - deklaruje rzeczniczka MNiSW.

Anna Grela

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz