Stanowisko NRL ws. projektu dot. stosowania przymusu bezpośredniego

31 Sierpnia 2018, 0:44 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

Karty zastosowania przymusu bezpośredniego są nadmiernie rozbudowane, a ponadto brak jest możliwości dokonywania co 15 minut oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej - m.in. takie uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia ws. stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi zawarto w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

O skierowaniu projektu do konsultacji pisaliśmy tutaj: Projekty rozporządzeń MZ dot. osób z zaburzeniami psychicznymi - do konsultacji

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, o którym poinformował Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 8 sierpnia 2018 r. uważa, że karty zastosowania przymusu bezpośredniego, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do projektu rozporządzenia są nadmiernie rozbudowane - czytamy w przyjętym w czwartek stanowisku. 

Według NRL, w pkt 2 karty zastosowania przymusu bezpośredniego uzasadnienie decyzji o przedłużeniu stosowania przymusu bezpośredniego powinno uwzględniać wyniki przeprowadzonych badań, zatem niezasadnym wydaje się powielanie tych informacji w pkt 4 karty, zawierającej opis przebiegu stosowania przymusu bezpośredniego, który również powinien nastąpić z uwzględnieniem wyników badań.

Ocena stanu fizycznego co 15 minut niemożliwa

Przedstawiciele samorządu lekarskiego zwrócili również uwagę na brak możliwości dokonywania  co 15 minut oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej.

Ponadto w § 5 projektowanego rozporządzenia wskazano, że ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego następuje w oparciu o dokumentację medyczną. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wątpliwym jest ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w oparciu o kryteria wskazane w tym przepisie na podstawie dokumentacji medycznej.

Jednocześnie NRL podkreśliła, że w wykazie podmiotów, na które oddziałuje projekt nie uwzględniono szpitali innych niż psychiatryczne, których dotyczy stosowanie przymusu bezpośredniego.

Źródło: NIL
 
AW
 
Polecamy także:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz