MZ: Poprawia się sytuacja finansowa szpitali

31 Sierpnia 2018, 0:48 pieniądze

Zobowiązania wymagalne szpitali obniżają się. Rok temu suma zobowiązań wymagalnych wszystkich szpitali wynosiła blisko 1,7 mld zł, obecnie jest to 1,47 mld zł - poinformował w czwartek resort zdrowia. Według wiceministra Sławomira Gadomskiego sytuacja wciąż nie jest zadowalająca, jednak warte podkreślenia jest to, że poprawia się.

O kondycji szpitali Polityka Zdrowotna pisała już na początku sierpnia Szpitale coraz mniej zadłużone - nowe dane MZ

- Niższy poziom zobowiązań wymagalnych świadczy o tym, że sytuacja finansowa szpitali się poprawia. W 2004 r. zobowiązania wymagalne wynosiły blisko 5,9 mld zł, obecnie spadły do 1,47 mld zł. Co więcej, obecnie 73 proc. wszystkich SPZOZ w ogóle nie ma zobowiązań wymagalnych - podkreśliło MZ.

Około 80 proc. zobowiązań wymagalnych w systemie szpitalnym generowanych jest przez ok. 50 szpitali, czyli jedynie 4,3 proc. działających SPZOZ.

Problem z zadłużeniem mają często szpitale kliniczne czy instytuty naukowe, a więc jednostki o najwyższym poziomie referencyjności, realizujące świadczenia ostatniej szansy, gdzie trafiają pacjenci, których leczenie kosztuje znacznie więcej niż średnia krajowa.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski tłumaczy: - Sytuacja wciąż nie jest zadowalająca, jednak warte podkreślenia jest to, że poprawia się. Maleją zobowiązania wymagalne placówek. Owszem, zadłużenie ogółem rośnie. Od 2005 r. do 2015 r. utrzymywało poziom 10 mld zł, a od trzech lat rośnie – do 11,8 mld zł po pierwszym kwartale 2018 r. Nie jest to jednak zjawisko negatywne, ponieważ działalność szpitali mierzona przychodami wzrosła znacznie bardziej. 

Suma zobowiązań wymagalnych SPZOZ, dla których organem sprawującym nadzór są powiaty lub miasta na prawach powiatu  na koniec pierwszego kwartału 2018 roku wyniosła 537,2 mln złotych. Na koniec 2016 roku było to 685,7 mln. 
  

Źródło: MZ

AW

Polecamy także:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz