Dialog: partnerzy społeczni będą rozmawiać m.in. o rejestrach medycznych i jakości

31 Sierpnia 2018, 10:48 RDS

W planie przyszłorocznego budżetu państwa nie znalazły się środki na budowę rejestrów medycznych, mimo zapowiedzi rządu. Tematem postanowił zająć się działający w Radzie Dialogu Społecznego podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia. Jakimi innymi sprawami mają zająć się związkowcy i pracodawcy zasiadający w zespole? Kiedy odbędzie się ich spotkanie?

Przedstawiciele pacjentów zainteresowali związkowców i pracodawców zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego tematem rejestrów Kwestia ma być poruszona na spotkaniu w najbliższy poniedziałek. 

- W przypadku konieczności przedstawienia dodatkowych informacji, pozostaję do dyspozycji. Mamy nadzieję, że Podzespół, jako kluczowy partner debaty publicznej w Polsce zajmie stanowisko w tej niezwykle ważnej sprawie - napisał Wojciech Wiśniewski z Fundacji Alivia. 

Więcej na ten temat pisaliśmy wczoraj: Organizacje pacjentów do MF: w projekcie budżetu nie ma pieniędzy na rejestry medyczne

RPP popiera inicjatywę pacjentów onkologicznych

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec poparł inicjatywę ponad 50 organizacji pacjentów onkologicznych, kierując do Minister Finansów, Teresy Czerwińskiej wniosek w sprawie konieczności zapewnienia finansowania rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii.

- Działanie systemu rejestrów medycznych, stanowi podstawę do wykorzystania przeznaczonych na leczenie środków finansowych w sposób najbardziej efektywny i racjonalny, przynoszący wymierne korzyści zdrowotne pacjentom – podkreślił Bartłomiej Chmielowiec w swoim wystąpieniu.

Zdaniem Bartłomieja Chmielowca rejestry medyczne stanowią niezbędne nowoczesne narzędzie zarządzania w systemie ochrony zdrowia. W opinii Bartłomieja Chmielowca w zarządzaniu ochroną zdrowia od dawna tworzone są narzędzia umożliwiające osiągnięcie najwyższego stosunku jakości świadczeń w odniesieniu do poziomu finansowania. Jednym z takich narzędzi jest ocena technologii medycznych stosowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, wprowadzenie rozwiązania polegającego na rozwinięciu systemu rejestrów medycznych o pacjentów chorych onkologicznie pozwoli w znaczny sposób podwyższyć jakość leczenia poprzez monitorowanie efektywności finansowanych świadczeń.  -Wierzę, że takiego systemu opieki zdrowotnej potrzebują obywatele – zaznaczył Bartłomiej Chmielowiec.

Pieniądze na jakość w NFZ

Z planowanego porządku obrad podzespołu wynika, że partnerzy społeczni zajmą się też kwestiami:

- stanowiska w sprawie uwzględnienia w naborze środków finansowych UE na zadania związane z jakością w ochronie zdrowia realizowane przez NFZ
- podsumowaniem stanowisk i działań Podzespołu w obszarze informatyzacji i jakości w ochronie zdrowia.
- ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dyskusja z udziałem Ministerstwa Cyfryzacji.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz