Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT - 3 września

31 Sierpnia 2018, 12:18 AOTMiT

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT zaplanowano na poniedziałek 3 września. Jaki jest porządek obrad?

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku SOMAVERT (pegvisomant) w ramach programu lekowego: „Leczenie akromegalii pegwisomantem (ICD-10: E22.0)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (ICD-10: L12.3).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: zakrzepowa plamica małopłytkowa (ICD-10 M31.1).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: autoimmunologiczne zapalenie mózgu z przeciwciałami anty-NMDAR (ICD-10 G04.8).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: nieoperacyjny nawrót raka układu chłonnego szyi (ICD-10 C32.8).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022” (Gimna Sulmierzyce),
  2. „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w powiecie strzelecko-drezdeneckim na lata 2018-2020”,
  3. „Rehabilitacja osób po 65. roku życia – mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020”,
  4. „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców powiatu legionowskiego w latach 2018-2022”,
  5. „Program szczepienie przeciwko grypie osób od 65. roku życia – mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020”,
  6. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2019-2021”,
  7. „Samorządowy Program polityki zdrowotnej – zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2” (Powiat Bocheński),
  8. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022”.

Źródło: AOTMiT

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz