Jakie kwalifikacje powinni mieć pracownicy banków tkanek i komórek? - jest projekt rozporządzenia

31 Sierpnia 2018, 14:00 laboratorium cell t2 zabieg trzustka przeszczep laboratorium

Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji projekt noweli rozporządzenia ws. kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek. We wniosku o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie banku tkanek i komórek, wnioskodawca - w myśl projektu - poda informacje o liczbie pracowników ich kwalifikacjach, a także o zakresach czynności.

Jak wskazano w uzasadnieniu, obecnie obowiązujące zarządzenie dotyczące kwalifikacji pracowników banków tkanek i komórek utraci moc najpóźniej z dniem 29 października 2018 r., stąd istnieje konieczność wydania nowego aktu wykonawczego regulującego kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek wykonujących bezpośrednio czynności związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich.

Jedyna modyfikacja w projektowanym rozporządzeniu wynika ze zmiany dokonanej przez nowelizację ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

- Przedmiotowa modyfikacja jest związana ze zmianą zakresu informacji zawartej we wniosku o uzyskanie pozwolenia na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 25 ustawy, i polega na konieczności podania przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 26 ust. 4 pkt 4 ustawy „informacji o liczbie osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 (tj. liczba zatrudnionych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje), ich kwalifikacjach i zakresach czynności", a nie informacji „o liczbie pracowników i ich kwalifikacjach", jak to miało miejsce przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - czytamy w uzasadnieniu.

Źródło: RCL

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz