Rzecznik Praw Pacjentów o rejestrach medycznych

03 Września 2018, 10:06 RPP CHMIELOWIEC BARTŁOMIEJ

Organizacje pacjentów onkologicznych w zeszłym tygodniu apelowali do minister finansów o zmianę projektu ustawy budżetowej na 2019, aby uwzględniono w niej środki na finansowanie rejestrów medycznych. Apel organizacji pacjenckich poparł Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

Bartłomiej Chmielowiec w skierowanym do MF liście napisał m.in., że “zapewnienie pacjentom przestrzegania ich praw, w tym w szczególności prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, czy udzielanych z należytą starannością, zależne jest nie tylko od działań indywidualnych podmiotów leczniczych, ale również od strategii działania organów uprawnionych do wpływu na politykę zdrowotną. W związku z powyższym, niniejszym chciałbym podkreślić, iż w pełni podzielam motywy wystąpienia skierowanego do Pani Minister przez organizacje pacjentów. Dla systemu ochrony zdrowia ukierunkowanego na jakość i wysoką skuteczność świadczeń, rejestry medyczne stanowią niezbędne nowoczesne narzędzie zarządzania.”

Polecamy również:

Organizacje pacjentów do MF: w projekcie budżetu nie ma pieniędzy na rejestry medyczne

Dialog: partnerzy społeczni będą rozmawiać m.in. o rejestrach medycznych i jakości

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz