Rejestracja telefoniczna pacjenta a obowiązek RODO

04 Września 2018, 9:40

Czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych lecznica może rejestrować pacjentów telefonicznie? Coraz częściej spotykamy się z przypadkami odmowy zarejestrowania pacjenta do lekarza drogą telefoniczną. Lecznice zasłaniają się wejściem w życie RODO. 

- Obowiązujące przepisy dają prawo pacjentowi do zapisania się do lekarza przez telefon. Gwarancja ta wynika przede wszystkim z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U z 2015r., poz. 1400).– zgodnie z „ § 9 i § 13.1. Świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej -wyjaśnia Katarzyna Adamska z Kancelarii Doradczej Rafał Janiszewski.

Patrząc na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pacjent podając przez telefon swoje dane osobowe, w tym: imię, nazwisko, nr telefonu i pesel sam wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych gromadzi informacje o osobie fizycznej, które zaczyna zbierać od momentu rejestracji lub podczas świadczenia usług opieki zdrowotnej.

Dane o stanie zdrowia pacjenta

- Szczególną uwagę należy zwrócić na dane o stanie zdrowia pacjenta. Dokładnie określa je moduł 35 RODO – „Do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą - wskazuje K.Adamska.

Z art.9 ust.1 RODO , wynika, że zabrania się przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, natomiast art.9 ust.2 wskazuje sytuacje, kiedy można przetwarzać dane.

Możliwość ta pojawia się w momencie, kiedy osoba udzieliła zgody na przetwarzanie danych w jednym lub kilku konkretnych celach.

Jak podkreśla K.Adamska, również można przetwarzać jeżeli jest to niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą do konkretnych zdarzeń.

Ostatnim punktem jest przetwarzanie niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

A co z prawem do dokumentacji medycznej?

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) mamy zagwarantowane prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.

- Wszystkie dane zebrane od pacjenta podlegają ochronie , o czym wspomina art.23. Natomiast w art.24 mamy dokładniej określony zakres tej ochrony i tu szczególną uwagę należy zwrócić na to, kto jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych , jakie dane mogą być przetwarzane i komu można je udzielać- zaznacza K.Adamska.

Jak dodała, placówka przyjmując telefoniczną rejestracje pacjenta może przetwarzać dane pacjenta, na tej samej zasadzie , jakby rejestracja odbywała się osobiście przy okienku. Nie ma tu żadnych dodatkowych przeciwskazań w celu dodatkowej ochrony danych osobowych.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

IJA Środa, 27 Marca 2019, 9:53
PO PRZYJŚCIU Z MATKĄ NA BADANIE REJESTRATORKA Z UPOREM MANIAKA ŻĄDAŁA ODE MNIE WYPEŁNIENIA ANKIETY DOTYCZĄCEJ MATKI I PODANIA SWOJEGO (CZYLI MOJEGO) NUMERU PESEL. WYNIK ODBIERA SIĘ W GABINECIE PO BADANIU, PO CO BYŁ JEJ MÓJ PESEL. BEZ PODANIA NIE CHCIAŁA NAS WPUŚCIĆ DO GABINETU.
Daro Środa, 05 Września 2018, 7:48
A wypełnienie obowiązku informacyjnego podczas rejestracji przez telefon, zakładając że wcześniej nie był o realizowany?
reCAPTCHA Poniedziałek, 28 Stycznia 2019, 14:55
No tego nie rozumiem.Wszystkie moje dane mają w przychodni i nr pesel jak byk na kopercie .