Wielka Brytania: Praca w szpitalu tylko dla młodych lekarzy?

05 Września 2018, 9:06 lekarze

Lekarze-szpitalnicy coraz częściej decydują się na przejście na wcześniejszą emeryturę. Alarmujące dane dotyczące sytuacji kadrowej w brytyjskich lecznicach przedstawiono w internetowym wydaniu The British Medical Journal.

Dane opublikowane na portalu BMJ pochodzą od agendy NHS - Business Services Authority. Liczba lekarzy, którzy w ostatnim dziesięcioleciu zwróciła się o zgodę na wcześniejsza emeryturę wzrosła z poziomu 164 lekarzy w 2008, do 397 lekarzy w 2018.

W tym samym okresie wzrosła również liczbą medyków, którzy decyzję o emeryturze podjęli z powodu złego stanu zdrowia – w 2008 roku było to odpowiednio 12 lekarzy, podczas gdy dziesięć lat później - 79. W sumie odsetek lekarzy ubiegających się o wcześniejszą emeryturę z NHS wzrósł z 14 proc. (w 2008 r.) do poziomu 27 proc. w 2018 roku.

Starzejące się kadry

Dane Brytyjskiego NHS wskazują również, na narastające zjawisko lekarzy przechodzących w stan spoczynku – w 2008 roku o emeryturę z NHS ubiegało się w sumie 1205 medyków stanowiących 1,25 proc. wszystkich lekarzy pracujących w szpitalach (w tej grupie znajdowali się zarówno lekarzy decydujący się na emeryturę z uwagi na wiek, jak również osoby starające się o wcześniejszą emeryturę lub emeryturę z przyczyn zdrowotnych). Natomiast w 2018 roku decyzję taką podjęło już 1475 lekarzy, co stanowiło odsetek 1,27 proc. lekarzy z brytyjskich szpitali.

W sumie odpływ lekarzy na emeryturę w ostatnim dziesięcioleciu wzrósł o 22 proc., podczas gdy łączna liczba nowych medyków pracujących w brytyjskim szpitalnictwie wzrosła o 21 proc.

AM

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz