Czy 6 proc. PKB wystarczy na poprawę dostępu do świadczeń?

05 Września 2018, 15:00 kasa pieniądze

Uczestnicy ministerialnej debaty „Wspólnie dla zdrowia” – odbywającej się w środę w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy – stanęli po stronie realizmu. Ich zdaniem zakładany przez rząd wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia będzie niewystarczający.

W trakcie debaty „Wspólnie dla Zdrowia” zasiadający na sali przedstawiciele sektora ochrony zdrowia mieli okazję odpowiedzieć na krótką ankietę poświęconą poziomowi finansowania systemu ochrony zdrowia i roli, jaką mogłyby w nim odegrać ubezpieczenia dodatkowe.

W ocenie 97,2 proc. uczestników tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia obecne nakłady na system ochrony zdrowia są niewystarczające. Co więcej sytuacja w perspektywie najbliższych kilku lat nie ulegnie znaczącej poprawie.

Planowany wzrost nakładów do 6 proc. PKB w ocenie 77,8 proc. uczestników będzie bowiem niewystarczający, a potrzeby społeczne w zakresie systemu ochrony zdrowia będą narastać zbyt szybko. Jedynie 13,9 proc. uczestniczących uznało, że wzrost o 6 proc. PKB pozwoli uzyskać poprawę poziomu opieki.

Uczestnicy debaty przyznali, że zagwarantowanie adekwatnego do potrzeb poziomu finansowania ochrony zdrowia powinno się docelowo odbyć poprzez – wprowadzenie ubezpieczeń dodatkowych (30,6 proc. respondentów), wprowadzenie dopłaty do świadczeń zdrowotnych (27,8 proc.), zwiększenie składki zdrowotnej (27.8 proc.), czy też poprzez zwiększenie dotacji budżetowych przekazywanych przez państwo do Narodowego Funduszu Zdrowia.

A co z współpłaceniem?

Na pytanie czy poziom współpłacenia pacjentów jest w Polsce właściwy – aż 77,8 proc. uczestników ankiety przyznało, że zasady współpłacenia wymagają zmiany. W przypadku 13,9 proc. respondentów współpłacenia pacjentów jest nadal zbyt niskie, natomiast 8,3 proc. nie miało zdania w tym temacie.

Zdecydowana większość uczestników (66,7 proc.) uznała, że pakiety prywatne w postaci ubezpieczeń dobrowolnych i pakietów oferowanych przez pracodawców - powinny być trwałym elementem systemu ochrony zdrowia. Natomiast co czwarty uczestnik debaty uznał, że w pierwszej kolejności powinno się naprawić publiczny system ochrony zdrowia.

- Wygląda na to, że wszyscy uczestnicy debaty pozostali po stronie realizmu - podsumował dr Jacek Grabowski, moderator i członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”.

AM

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz