Jest nowa wersja rozporządzenia dot. techników farmaceutycznych. Co z kontrowersyjnymi zapisami?

06 Września 2018, 9:30 apteka farmaceuta leki

Na stronach RCL ukazała się nowa wersja projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Z nowego projektu wynika, że odpowiadający za proces legislacyjny rozporządzenia Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał się z większości kontrowersyjnych dla techników farmaceutycznych zapisów.

Przypomnijmy, iż wcześniejsza wersja rozporządzenia po zmianach przyjętych w toku konsultacji publicznych zakładała, iż technicy farmaceutyczni nie mogliby wydać leku w dawce mniejszej czy postaci innej, niż ta zapisana przez lekarza. Dokument ograniczał także uprawnienia technika do udzielania podstawowych informacji o wydawanym produkcie.

Wczoraj ukazał się jednak nowy projekt rozporządzenia przywracający w większości uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych.

Jakie zapisy przywrócono?

W §5 ust. 1 przywrócono zapisy mówiące, iż osoba wydająca z apteki produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny: w pkt. 5) udziela przystępnych i zrozumiałych informacji dotyczących przechowywania i stosowania wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego oraz w pkt. 6) udziela informacji o środkach ostrożności związanych z przyjmowaniem wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.

O interakcjach poinformuje jednak farmaceuta

Zdecydowano się pozostawić natomiast zapis mówiący, iż to farmaceuta wydający z apteki produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny w razie potrzeby analizuje działanie farmakologiczne produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych pod kątem ich ewentualnych interakcji i informuje o nich odbierającego.

- Odstąpiono od kontrowersyjnych zapisów. To co nas teraz jednak martwi, to utrzymanie zapisu dotyczącego analizy farmakologicznej. Tak, jak już wcześniej wspominałam, pojęcie to nie ma definicji w ustawie Prawo farmaceutyczne, nie wiemy, więc co ono finalnie oznacza. Tak nieostre sformułowanie może okazać się „furtką” umożliwiającą wstawianie pod to pojęcie wszystkiego, co aktualnie będzie konieczne. ZZTF RP nie  akceptuje tego zapisu i będzie wnosiło do GIF o wycofanie się z niego. Według nas w rozporządzeniu powinien znaleźć się pierwotny zapis z projektu z 18  maja 2018 - mówi Polityce Zdrowotnej Aneta Klimczak, wiceprezes ZZTF RP.

Technik w razie potrzeby zmieni sposób dawkowania

W stosunku do projektu z dnia 28 czerwca zmieniono także §5 ust. 9 przywracając uprawnienia do informowania osoby odbierającej produkt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania osobie wydającej produkt leczniczy. Przypomnijmy, iż zgodnie z wcześniejszym zapisem - przyjętym po konsultacjach - uprawniony do tego był wyłącznie farmaceuta.

Technikom farmaceutycznym przywrócono zatem możliwość wydania z apteki produktu leczniczego o: mocy niższej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym na recepcie oraz postaci innej niż określona na recepcie pod warunkiem, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktu leczniczego.

Anna Grela

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz