OZZL wzywa ministra zdrowia do pilnej nowelizacji ustawy o podwyżkach wynagrodzeń lekarzy

06 Września 2018, 15:02 ozzl

OZZL zwróciło się do ministra zdrowia z listem otwartym, w którym wzywa do podjęcia działań w celu pilnej nowelizacji ustawy o podwyżkach wynagrodzeń dla lekarzy. Według OZZL podwyżki powinny przysługiwać wszystkim lekarzom specjalistom zatrudnionym w placówkach mających kontrakt z NFZ, zaś obecne przepisy rodzą wiele trudności interpretacyjnych.

- Lekarze zatrudnieni w publicznej ochronie zdrowia z pewną nadzieją przyjęli przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, które przewidują podwyżkę pensji zasadniczej lekarzy ze specjalizacją do 6750 PLN. Jest to bowiem krok w kierunku postulowanego od lat przez lekarzy poziomu wynagrodzenia (3x średnie wynagrodzenie w gospodarce dla lekarza ze specjalizacją) - podkreślił OZZL w liście.

Jednak według związkowców, praktyczne skorzystanie z tych przepisów okazuje się niezwykle trudne, a dla wielu lekarzy niemożliwe. Przyczyną zaś jest "bardzo niejednoznaczna, mało zrozumiała treść przepisów, rodząca wiele trudności interpretacyjnych w konkretnych przypadkach".

- Ilustracją skali problemu niech będzie lista ponad 60 szczegółowych pytań, odnoszących się do rzeczywistych sytuacji, które skierowała do Pana Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie (a trzeba dodać, że nie wyczerpuje to wszystkich wątpliwości). Dodatkowo - interpretacja, którą przedstawił Pan Minister w dniu 1 sierpnia na spotkaniu w NIL, a także ta, która jest umieszczona na stronie internetowej MZ jest powszechnie lekceważona przez dyrektorów szpitali i przez NFZ (mający być "przekaźnikiem" pieniędzy na podwyżki) - wskazał OZZL.

Niepokoje wśród lekarzy

Jak podkreślił OZZL, to powoduje, że wśród lekarzy narasta niepokój, poczucie frustracji i zawiedzionych nadziei, a ostatecznie - złość. - Wielu z nich czuje się oszukanych - zaznaczył związek.

- Niepokój ten podzielają również dyrektorzy placówek medycznych; jedni w obawie o to, czy otrzymają środki na podwyżki dla lekarzy i czy NFZ lub MZ nie podważy decyzji ws. podwyżek dla konkretnych osób), inni - czy nie zabraknie im lekarzy z powodu tego, że rezygnują oni z dodatkowe pracy, aby uzyskać podwyżkę - czytamy w liście.

Kolejne grupy niezadowolonych

Według OZZL, kolejną grupą niezadowolonych są ci lekarze, którzy - nie wiedzieć czemu - zostali pominięci w podwyżce (lekarze AOS, POZ - prowadzonej przez inne podmioty niż szpitale) albo ci (np. psychiatrzy, radiolodzy) wobec których warunki otrzymania podwyżki są bardziej "ostre" niż wobec innych lekarzy. 

Ponadto OZZL ostrzega, że kolejną grupą niezadowolonych będą - "za chwilę" pacjenci pozbawieni opieki lekarskiej w licznych miejscach, gdzie zabraknie lekarzy z powodu konieczności ograniczenia przez nich prac dodatkowych.

- Dojdzie zatem do sytuacji, w której ustawa mająca przynieść - chwilowy przynajmniej - uspokojenie nastrojów wokół służby zdrowia, spowoduje nasilenie niepokoju społecznego i jego eskalację na niespotykaną dotychczas skalę - alarmują związkowcy.

OZZL wzywa do pilnej nowelizacji ustawy

- Jedynym rozsądnym wyjściem w tej sytuacji jest pilna nowelizacja przepisów ustawy dotyczącej podwyżki - w ten sposób, aby podwyżka dotyczyła wszystkich lekarzy ze specjalizacją, zatrudnionych w podmiotach, które mają podpisane kontrakty z NFZ - postuluje związek.

Jak zaznaczył OZZL, "jedynym warunkiem otrzymania podwyżki mógłby być - ostatecznie - warunek, który był pierwotnie wyrażany przez Pana Ministra w czasie rozmów z PR OZZL, tj. warunek aby lekarza zatrudniony na oddziale szpitalnym nie podejmował dyżurów w innym szpitalu jeżeli w jego macierzystym szpitalu brakuje lekarzy dyżurujących (aby w ten sposób nie nasilać w sposób sztuczny deficytu lekarzy dyżurujących) ".

- Wzywamy Pana do podjęcia działań w celu pilnej nowelizacji przedmiotowej ustawy, aby zapobiec zbliżającemu się niechybnie chaosowi w publicznej ochronie zdrowia w Polsce - napisali związkowcy na zakończenie.

Źródło: OZZL

AW

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz