MZ: tylko podmioty państwowe, w tym podwykonawcy, mogą świadczyć zadania zespołów ratownictwa medycznego

06 Września 2018, 16:26 karetka-ratownik medyczny

Tylko podmioty państwowe, dotyczy to także podwykonawców, mogą świadczyć zadania zespołów ratownictwa medycznego - wskazało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi skierowanej do Polskiej Rady Ratowników Medycznych.

Ministerstwo przypomniało, że w myśl art. 3 pkt 10 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przez zespół ratownictwa medycznego należy rozumieć jednostkę systemu o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie.

Z kolei art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM stanowi, iż jednostką systemu są zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51 proc. udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, na których świadczenia zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wymagania z ustawy dotyczą również podwykonawcy

- Podwykonawca zawiera stosowną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dysponentem posiadającym umowę z NFZ. W związku z tym wymaganie określone w art 32 ust. 1 pkt 2 odnosi się również do podmiotów leczniczych realizujących zadania zespołów ratownictwa medycznego na zasadach podwykonawstwa - informuje resort zdrowia.

- Zespołem ratownictwa medycznego może być tylko jednostka spełniająca wymagania określone w art. 32 ust. 1 pkt 2 - niezależnie od tego czy jej dysponent (podmiot leczniczy) zawarł bezpośrednio umowę z NFZ, czy jest podwykonawcą tej umowy - czytamy w dokumencie.

Źródło: PRRM

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz