R. Sierpiński o ustawie powołującej Agencję Badań Medycznych (video)

07 Września 2018, 16:00 Radoslaw Sierpinski Agencja Badan Medzcynzch

Ustawa powołująca Agencję Badań Medycznych niedługo powinna trafić do konsultacji społecznych. Jakim budżetem dysponować ma Agencja, kiedy MZ planuje jej uruchomienie, jakie będą jej główne zadania - o tym mówi Polityce Zdrowotnej dr Radosław Sierpiński, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych.

Agencja Badań Medycznych powstaje z bardzo konkretnej potrzeby, którą zaobserwowaliśmy z ministrem Łukaszem Szumowskim już kilka miesięcy temu, mianowicie luki finansowania badań medycznych pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wydaje nam się, że w tej chwili na rynku medycznym potrzebna jest instytucja dedykowana tylko naukom medycznym. Są to bardzo specyficzne nauki, które nie zawsze przekładają się na konkretne wdrożenie, produkt, ale niejednokrotnie przekładają się i powinny się przekładać na rozwiązania z zakresu kosztu efektywności systemu. Dlatego też zdecydowaliśmy o próbie powołania tego typu agencji, która będzie miała trzy podstawowe filary. Pierwszą i podstawową funkcją agencji jest funkcja analityczna. Dzisiaj MZ nie posiada narzędzia, które umożliwiłoby mu realną ocenę skutków decyzji, które wydaje w systemie ochrony zdrowia w perspektywie wieloletniej.

Nie posiadamy w tej chwili pełnej informacji analitycznej systemu, która mieści się w zakresie Evidence Based Medicine lub Value Based Medicine i która pozwoliłaby nam w oparciu o duże badanie systemowe podjąć właściwą decyzję co do kosztu efektywności systemu, a taki musi być system ochrony zdrowia, bo każdej złotówce musimy się dokładnie przyglądać, również ze względu na wzrost finansowania, który jest bezprecedensowy i w najbliższych latach się zadzieje. Tym bardziej musimy te środki wydawać w sposób bardzo dokładny, dlatego Agencja będzie służyła Ministrowi jako narzędzie, które pozwoli na bardzo konkretne  określenie tego, co powinniśmy zrobić, co przyniesie największy skutek medyczny i gdzie należy kierować źródło finansowania.

Równie ważną działalnością Agencji będzie bycie instytucją grantodawczą. W tej chwili w Polsce jest luka dla naukowców którzy chcieliby tworzyć badania, które są potrzebne i zdefiniowane poprzez potrzebę systemu ochrony zdrowia w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki jasno powiedział, że zdrowie jest priorytetem rządu, ale priorytetem w tym wszystkim jest kardiologia i onkologia. My w Agencji chcielibyśmy poprzez strumień finansowania wesprzeć te właśnie dziedziny nauki. Za kilka lat możliwe, że potrzeba systemowa będzie inna, ale te priorytety będą określane przez Ministerstwo Zdrowia. W tych właśnie zakresach nauki medyczne będą najbardziej promowane i będziemy w stanie te nauki podnieść najbardziej na skalę międzynarodową, co przyczyni się do jeszcze szybszego postępu w tych dziedzinach.

Trzecią dziedziną Agencji będzie wykonywanie niekomercyjnych badań klinicznych. W tej chwili Polska jest dużym rynkiem zbytu jeżeli chodzi o badania kliniczne komercyjne, które z założenia nastawione są na zysk. My chcemy wprowadzić na rynek dużą część badań niekomercyjnych, które co do zasady nie mają charakteru zarobkowego, ale przyniosą zysk systemowy. Pokażą one nowe zastosowania dla wyrobów medycznych, dla produktów leczniczych i leków, które będą inicjowane przez polskich naukowców i które będą sprawiały potencjał komercjalizacji tych rozwiązań, ale również dawały zyski systemowe. Będziemy w stanie powiedzieć co ma większy sens jeśli chodzi o finansowanie. Będziemy w stanie oznaczyć rzeczy, które dziś nie są zgodne z interesami firm farmaceutycznych.

Jako pełnomocnik Ministra do spraw utworzenia Agencji dostałem zadanie, aby Agencja ruszyła możliwie najszybciej na początku przyszłego roku. W związku z tym że prace legislacyjne już się rozpoczynają, chcielibyśmy z końcem roku zacząć prace sejmowe. Dążę do tego, aby to się udało.  Sądzę, że z początkiem przyszłego roku Agencja będzie mogła rozpocząć realne działania.

Pierwotnie chcemy, aby Agencja dysponowała budżetem ok. 50 mln zł. Jest to budżet który przeznaczymy na działalność, zatrudnienie ok. 30 osób z jednak bardzo specyficznego rynku: badań klinicznych, managmentu nauki, badań analitycznych w systemie ochrony zdrowia. Chcemy zbudować bardzo prężny zespół. Podejrzewam i mam nadzieje, że w przyszłych latach zespół będzie się zwiększać. Przede wszystkim chcemy, aby Agencja była dobra jakościowo, o dużym potencjale analitycznym.

W Ocenie Skutków Regulacji zapisaliśmy, że docelowym budżetem Agencji w perspektywie paru lat jest miliard złotych. Chcemy być prawdziwym graczem na rynku managmentu nauki, analityki rynku i niekomercyjnych badań klinicznych.

Oceniać wszystkie granty które wpłyną do Agencji będzie Rada Naukowa, która będzie składać się z międzynarodowych naukowców o międzynarodowej klasie, bo chcielibyśmy korzystać również z ich doświadczenia; zarówno kolegów z USA, jak i zachodniej Europy. Z naszego punktu widzenia tego typu agencje jak Medical Research Council z Wielkiej Brytanii, agencje w Danii czy krajach Beneluksu – te agencje mają już odpowiednie doświadczenie i wiedzę, które badania przyniosły największy efekt systemowy. Chcielibyśmy zaprosić naukowców właśnie z tych krajów, którzy będą mogli pomóc nam w ocenie wniosków.

Pomysł utworzenia Agencji wykrystalizował się również pod kątem współpracy międzynarodowej. Z ministrem Szumowskim podpisywaliśmy z sekretarzem zdrowia Stanów Zjednoczonych Alexem Azarem Memorandum dotyczące współpracy naukowo-badawczej. Jest to historyczne wydarzenie, pierwsze w Polsce podpisanie tego typu dokumentu zakładające ścisłą współpracę w zakresie – również - nauk medycznych między obydwoma krajami. Chcielibyśmy, aby Agencja była miejscem konsumującym tego typu współpracę. W Ministerstwie Zdrowia powołaliśmy zespół ds. stałej współpracy ze Stanami, gdzie znakomici polscy naukowcy pomagają nam zdefiniować pola tej współpracy. Chcemy, aby Agencja stała się konkretnym partnerem dla choćby Narodowego Instytutu Zdrowia USA i aby była w stanie prowadzić bieżący dialog dotyczący przekazywania środków zagranicznych, żeby włączać nas w projekty międzynarodowe.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz