Tydzień w pigułce

10 Września 2018, 8:48 kalendarz

W środę odbędzie się pierwsze po wakacjach posiedzenie VIII kadencji Sejmu. O czym będą obradowali posłowie na posiedzeniach plenarnych, oraz nad czym pracować będą komisje sejmowe? 

W poniedziałek

O godz. 11.00 Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów UzależnieńProfilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci i młodzieży - wyzwania, możliwości, bariery.

O godz. 17.00 zbierze się podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

 

We wtorek

O godz. 15.30 zbierze się Komisja Zdrowia - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

W środę

O godz. 10.00 zbierze się Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego - Znaczenie projektów edukacyjnych w obszarze zdrowia publicznego - przykład akcji "Przewietrz apteczkę".

O godz. 15.00 zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia - Problemy pacjentów po operacji wszczepienia implantu słuchowego.
 
 
W czwartek
O godz. 10.00 zbierze się Komisja Zdrowia. W planie:
  • Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.
  • Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2016

Zdrowotne tematy w porządku obrad

Ponadto w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmu spodziewamy się głosowania nad obywatelskim projektem znoszącym obowiązkowe szczepienia
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz