Czy NFZ stworzy program profilaktyki celowanej na podstawie analizy danych?

10 Września 2018, 14:19 dane dokumenty raport

NFZ ma potencjał klasyfikowania pacjenta do pewnej ścieżki ryzyka chorobowego, wykorzystując analizę danych o zdarzeniach medycznych. Chcemy utworzyć program profilaktyki celowanej; na podstawie takich danych będziemy zapraszali osoby, które według naszych danych kwalifikują się do obszaru ryzyka, po to, aby jednoznacznie rozstrzygać czy takie ryzyko w rzeczywistości istnieje czy nie - zapowiedział wiceprezes NFZ ds. operacyjnych Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski wziął w poniedziałek udział w warsztatach  "Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym - pacjentocentrycze mierniki w opiece onkologicznej".

- Wskaźnikowanie działalności i badanie jakości to jedna ze ścieżek rozwojowych, które będą NFZ przyświecały w najbliższej przyszłości. Już wykonujemy działania, które mają wzmocnić nasz potencjał analityczny. Jesteśmy w procesie zatrudniania i budowy 30-osobowego zespołu, który zajmie się bardzo szczegółową analizą danych, wdrażamy narzędzia m.in. pod kątem funkcji, które NFZ musi realizować - mówił wiceprezes Funduszu.

Jak mówił, z jednej strony chodzi o działalność kontrolną. - Chcemy wykorzystywać cały zakres danych zbieranych przez NFZ już od wielu lat, do tego, aby przyglądać się prawidłowości świadczeń, które są realizowane - wyjaśnił.

Program profilaktyki celowanej

- Te zdarzenia medyczne, które są w naszych rejestrach możemy układać w pewne wzorce i budować ścieżkę pacjenta, która oznacza konkretne zdarzenia medyczne, określone porady, badania. Gdy te typy zdarzeń, analizujemy na tak dużej liczbie danych, to możemy budować coś, co nazywamy ścieżką pacjenta. Ta ścieżka to pewien wzorzec, który oczywiście nie jest jednoznaczny - wyjaśniał.

- Ścieżka pacjenta może posłużyć do analizy ryzyka, która jest wskazaniem do tego, aby bardziej szczegółowo przyjrzeć się zdarzeniu medycznemu. Widzimy też potencjał o wiele bardziej pozytywny: jako NFZ jesteśmy w unikalnej pozycji jeżeli chodzi o gromadzenie danych. Mamy potencjał klasyfikowania pacjenta do pewnej ścieżki ryzyka chorobowego. Obserwując dane wiemy, że ta ścieżka, którą dany pan lub pani może przechodzić układa się w pewien wzorzec, który niestety może kończyć się pewnym zakwalifikowaniem do obszaru ryzyka i chcemy utworzyć program profilaktyki celowanej. Na podstawie takich danych będziemy zapraszali osoby, które według naszych danych kwalifikują się do obszaru ryzyka po to, aby jednoznacznie rozstrzygać czy takie ryzyko w rzeczywistości istnieje czy nie - zapowiedział A. Niedzielski.

Co ze wskaźnikami jakości?

- Staramy się w kolejnych kontraktowaniach coraz bardziej uwzględniać wskaźniki jakości. Z naszego punktu widzenia najskuteczniejszą metodą poprawy jakości jest jej wciągnięcie w system finansowania - podkreślał wiceprezes Funduszu.

- Z drugiej strony będziemy pracowali nad naszym systemem sprawozdawczości. Jeżeli zdefiniujemy sobie pewien popyt na informacje wkładając wskaźniki do systemu kontraktowania, to wtedy po stronie sprawozdawczości będziemy starali się kompleksowo wykorzystywać pewne informacje - dodał.

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz