A. Niedzielski: NFZ z nową strategią i ujednoliconym działaniem oddziałów (wideo)

11 Września 2018, 10:50 Adam Niedzielski NFZ

Zmiana filozofii działania, przygotowanie nowej strategii Funduszu, standaryzacja działania oddziałów - m.in. takie zmiany szykuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Jakie cele sobie stawia? O tym mówi Polityce Zdrowotnej wiceprezes Funduszu Adam Niedzielski. 

NFZ uszczelni strumień finansowania systemu ochrony zdrowia

Uruchamiamy dwa poważne strumienie działań. Pierwszy z nich jest związany z uszczelnianiem systemu finansowania systemu ochrony zdrowia. Jest to oczekiwanie sformułowane przez premiera Mateusza Morawieckiego, który w swoim expose obiecał zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, ale - jak to mówi się kolokwialnie - do dziurawego wiadra wody dolewać nie będziemy. 

Jeden ze strumieni działań przewiduje dokładne przyjrzenie się, w jaki sposób środki przepływają przez system i w jakich punktach są potencjalne miejsca, na których moglibyśmy oszczędzić lub efektywniej wydatkować środki. Projekt uszczelniania (wydatków NFZ - przyp. red.) ma pewne analogie do projektu uszczelniania realizowanego przez Ministerstwo Finansów. Jego istota polega na wzmocnieniu potencjału analitycznego. Wykorzystujemy coraz bardziej zaawansowane systemy analityczne, aby na na końcu tego procesu wyjaśniać i wykrywać na dużej ilości danych pewne ryzyka i nieprawidłowości, które w następstwie będą wyjaśniane w trybie kontrolnym. 

Pierwsze algorytmy już są tworzone na obszernych danych NFZ

Z tego wynikają komponenty tego projektu. Pierwszym z nich jest budowanie "hurtowni danych". Razem z ministrem Cieszyńskim podjęliśmy decyzję o tym, że hurtownia będzie tworzona przez CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyp. red.). Mamy wspólny zespół, który nad "hurtownią" będzie pracował. Mamy już szeroki zasób dostępnych danych, na których już możemy pracować. Dlatego analitycy NFZ już poszukują pewnych algorytmów,wzorców, które można zastosować na danych i wyłapywać pewne nieprawidłowości, które nie pasują do tego algorytmu.

Podam dla przykładu "analityczne ścieżki pacjenta": NFZ ma zgromadzone w swoich zasobach danych bardzo duże, od lat zbierane informacje, na których możemy opracować pewne wzorce zdarzeń medycznych, które zdarzają się sekwencyjnie i prowadzą do pewnego zakończenia. Jeżeli na bazie takiej ścieżki, nakładając ją na rzeczywiste zdarzenia, zaobserwujemy takie, które nie pasują do tej ścieżki, to jest to dla nas przykład do wyjaśnienia. Najpierw wyjaśnimy czy nie wynika to z niedoskonałości danych, ewentualnie kierujemy "zdarzenie" do wyjaśnienia w trybie kontrolnym. 

Tutaj dotykamy bardzo ważnego tematu wydolności korpusu kontrolnego w NFZ. Chcemy wzmocnić korpus nie tylko kompetecyjnie, zasobowo, ale przede wszystkim nadać mu pewne uprawnienia. Nowe uprawnienia umożliwią wykorzystanie dostępu do danych w bardziej efektywny sposób, a także na prowadzenie kontroli w trybie uproszczonym, możliwym do zrealizowania "zza biurka", a nie jak do tej pory w trybie wydłużonym. 

Zbliżyć Fundusz do pacjenta

Jest jeszcze drugi strumień działań dotyczący trybów propacjenckich. Ma on na celu zmienić filozofię działania NFZ, przybliżyć NFZ do pacjenta. Jednym z takich projektów jest zbudowanie profesjonalnej infolinii, w której pacjent będzie mógł - przynajmniej na początku- uzyskać ogólne informacje jak poruszać się po systemie, ale także jak wykorzystać zasób wiedzy NFZ w zakresie długości trwania kolejek. Wiadomo, że jeśli ktoś potrzebuje skorzystać z danego typu usługi medycznej, skorzysta z niej tam, gdzie ona będzie świadczona najszybciej - oczywiście z uwzględnieniem aspektu jakościowego.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania założeń strategii NFZ. Strategia ma na celu po pierwsze przybliżenie NFZ do pacjenta, a po drugie - przede wszystkim - zbudowanie bardziej spójnej organizacji, która w skali kraju będzie organizowała jednolite procesy i procedury, niezależnie od miejsca, gdzie pacjent i świadczeniodawca będzie chciał współpracować, uzyska on jednolitą informację i usługę.

Standaryzacja w opiece medycznej jest procesem złożonym

Taka standaryzacja ma dla nas ogromne znaczenie. Jesteśmy na drodze do budowy jednolitego systemu informatycznego dla płatnika. Od lat się do tego przygotowywaliśmy, ale to jednolite procesy dla oddziałów są warunkiem budowy takiego systemu. Liczę, że w perspektywie 2 lat na zasadzie analizy biznesowej uda nam się zdefiniować sam kształt systemu, ale też już rozpocząć pracę nad jego pierwszymi modułami, które stopniowo będą regulowały poziomy zróżnicowania obecne w oddziałach. To, jaki jest system, bardzo warunkuje to, jak są realizowane procesy w poszczególnych jednostkach. Jeżeli systemy są różne, to procesy najczęściej też są różne. Ostatnio przerabialiśmy ten temat przy okazji rozliczeń na wyroby medyczne. Połowa raportuje w jednym systemie, połowa w drugim i siłą rzeczy mamy później problem z integracją tych danych.

Rozmawiała: Aleksandra Kurowska 

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Doświadczony Wtorek, 11 Września 2018, 17:13
Jeśli w projekt zaangażowany jest CSIOZ, to raczej nie ma na co liczyć