W Sejmie może być dziś gorąco. Zdrowotny projekt na cenzurowanym

11 Września 2018, 11:59 SEJM KORYTARZ

Niezgodność z ustawą o szkolnictwie wyższym przygotowaną przez wicepremiera Jarosława Gowina, wsteczna data wejścia w życie - to uwagi do projektu, nad którym ma dziś pracować m.in. sejmowa Komisja Zdrowia. Jak podkreśla szef komisji Bartosz Arłukowicz, podkomisja choć pracowała nad projektem, to nie wniosła żadnej poprawki. 

Dziś o godz. 14 Komisja Zdrowia wraz z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży ma rozpatrzyć sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Przedstawi je przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Latos.

Projekt dostępny jest na sejmowej stronie. Postanowiliśmy sprawdzić jak przebiega legislacja rządowego projektu, który do Sejmu trafił 11 maja. Okazało się, że Biuro Legislacyjne Sejmu ma do projektu poważne zastrzeżenia. 

Jedna ustawa niezgodna z drugą?

- Ustawa o CMPK poszła do podkomisji i nie wprowadzono w niej żadnych poprawek, tymczasem sejmowi prawnicy stwierdzili, że jest ona totalnie niekompatybilna z ustawą 2.0 wicepremiera Jarosława Gowina, która opisuje działanie uczelni wyższych. Te ustawy się wręcz wykluczają - mówi nam Bartosz Arłukowicz. I wymienia m.in. art 3, art. 8 jako niezgodne z gowinowską ustawą nazywaną m.in. Konstytucją dla Nauki

Termin wejścia w życie dawno minął

Na dodatek podkomisja nie zmieniła nawet terminu wejścia w życie przepisów i w przekazanym dalej projekcie - jak podkreśla Arłukowicz - pozostał w art. 24, termin 1 lipca 2018 r. jako wejścia w życie nowej regulacji. 

- Warto dodać, że także rząd nie wniósł żadnych poprawek i nie poprawił terminu - mówi szef Komisji Zdrowia. 

Potwierdza to przebieg legislacji zamieszczonej na stronie Sejmu. Podkomisja rozpoczęła prace w połowie lipca. Spotykała się trzy razy, ostatnio wczoraj i faktycznie żadnych zmian nie wniosła (sprawozdanie podkomisji dostępne jest tutaj), a w projekcie faktycznie wpisany jest termin, który już minął. Z posłem Tomaszem Latosem nie udało nam się skontaktować, ale gdy będzie to możliwe dodamy jego stanowisko w tej sprawie. 

Czego dotyczy projekt

Projekt ustawy przewiduje uregulowanie podstaw funkcjonowania oraz statusu prawnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które powstało w 1971 r.

Jak twierdzi MZ, obecnie obowiązująca forma organizacyjno-prawna działania Centrum wywołuje trudność interpretacyjną, ponieważ w obowiązującym stanie prawnym brak jest legalnej definicji określającej, czym jest samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna.

Ponadto od utworzenia Centrum do chwili obecnej kilkukrotnie zmieniały się przepisy regulujące kwestie szkolnictwa wyższego, co powoduje wątpliwości w zakresie zachowania mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”.

Chodzi o umocowanie funkcjonowania CMKP w ustawie, która ma m.in. doprecyzować jego zadania w zakresie organizacji i koordynacji elementów medycznego kształcenia podyplomowego, a także strukturę organizacyjną i kompetencje wybranych organów wewnętrznych.

Jednostka będzie funkcjonowała jako państwowa osoba prawna pod dotychczasową nazwą. Jej podstawowy zakres działalności to kształcenie podyplomowe w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w tym obszarze oraz prowadzenie studiów doktoranckich i studiów podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Ponadto Centrum będzie organizowało, koordynowało i kontrolowało zadania w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz