Komisje przyjęły poprawki do ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

11 Września 2018, 15:52 komisja zdrowia

Sejmowe komisje zdrowia oraz edukacji, nauki i młodzieży przyjęły 11 poprawek zgłoszonych przez posła Tomasza Latosa do projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

We wtorek na posiedzeniu połączonych komisji zdrowia oraz edukacji, nauki i młodzieży rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o  rządowym projekcie ustawy o CMKP.

Przewodniczący komisji Bartosz Arłukowicz podnosił, że projekt ustawy jest niekompatybilny z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, a także zawiera np. zapis o wstecznym wejściu w życie - Rząd PiS proponuje nam ustawę, która wchodzi w życie w dniem 1 lipca 2018 r. - zwracał uwagę Arłukowicz. - Jak pani reprezentuje Ministerstwo Zdrowia kładąc taki legislacyjny gniot na biurka posłów? Czy pani nie jest wstyd? - pytał wiceminister zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko.

Przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Latos poinformował, że nie wniosła ona propozycji żadnych zmian, zaś jako przewodniczący podjął decyzję na wczorajszym posiedzeniu o przyjęciu  sprawozdania, aby dziś mogło odbyć się posiedzenie komisji i aby ustawa była procedowana na obecnym posiedzeniu Sejmu.

Jednocześnie wyjaśnił, że zaproponował jedenaście poprawek, nad którymi pracował w nocy z poniedziałku na wtorek, głównie dostosowujących projekt do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. - Formalnie lepiej byłoby, aby to wszystko było przyjęte wczoraj, ale jest potrzeba abyśmy jak najszybciej procedowali ustawę - dodał.

Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała, że jest to ważna ustawa, która zbiegła się z ustawą o szkolnictwie wyższym. Jak mówiła, CMKP działa na podstawie rozporządzenia z 1971 r. i zostało utworzone w innych ramach prawnych, a istnieje konieczność powołania twardej podstawy prawnej.

Komisje przyjęły zaproponowane poprawki, a w środę lub czwartek ma odbyć się drugie czytanie projektu.

Czego dotyczy projekt

Projekt ustawy przewiduje uregulowanie podstaw funkcjonowania oraz statusu prawnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które powstało w 1971 r.

Jak twierdzi MZ, obecnie obowiązująca forma organizacyjno-prawna działania Centrum wywołuje trudność interpretacyjną, ponieważ w obowiązującym stanie prawnym brak jest legalnej definicji określającej, czym jest samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna.

Ponadto od utworzenia Centrum do chwili obecnej kilkukrotnie zmieniały się przepisy regulujące kwestie szkolnictwa wyższego, co powoduje wątpliwości w zakresie zachowania mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”.

Chodzi o umocowanie funkcjonowania CMKP w ustawie, która ma m.in. doprecyzować jego zadania w zakresie organizacji i koordynacji elementów medycznego kształcenia podyplomowego, a także strukturę organizacyjną i kompetencje wybranych organów wewnętrznych.

Jednostka będzie funkcjonowała jako państwowa osoba prawna pod dotychczasową nazwą. Jej podstawowy zakres działalności to kształcenie podyplomowe w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w tym obszarze oraz prowadzenie studiów doktoranckich i studiów podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Ponadto Centrum będzie organizowało, koordynowało i kontrolowało zadania w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej.

AW

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz