NFZ wyjaśnia jak sprawdza dane o kolejkach

12 Września 2018, 13:39 NFZ

Jak informowaliśmy w porannym przeglądzie prasy, Fakt sprawdził nowy informator o kolejkach NFZ. Jak wiadomo chodzi o pierwszy wolny termin, więc gdy jakiś pacjent wypisze się z kolejki, wówczas to jedno miejsce może zaciemnić innym obraz. NFZ opublikował kilka godzin później informację o tym, jak zbiera i weryfikuje dane. 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że przekazywane przez świadczeniodawców komunikatami sprawozdawczymi XML (LIOCZ) co najmniej raz w tygodniu informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, a co miesiąc dane statystyczne z zakresu list oczekujących (np. liczba osób oczekujących, średni czas oczekiwania) oraz wykazy osób oczekujących podlegają kilkuetapowej weryfikacji. 
 

  1. Weryfikacja automatyczna przez systemy informatyczne oddziałów wojewódzkich NFZ w oparciu o jednolite w skali kraju reguły.

Obecnie funkcjonuje 90 różnych sprawdzeń dotyczących danych statystycznych, informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz wykazów osób oczekujących, w tym sprawdzenia dotyczące okresów sprawozdawczych wcześniejszych niż styczeń 2018 r. Sprawdzeniu podlegają np. liczba osób skreślonych w ostatnich trzech miesiącach z powodu wykonania świadczenia (nie może być mniejsza niż liczba osób skreślonych z ww. powodu w danym miesiącu) oraz w porównaniu do wcześniejszych raportów (np. średni czas oczekiwania dłuższy niż 31 dni jest błędny wobec wykazanego braku osób oczekujących). Informacja o wychwyconych błędach jest od razu przekazywana do świadczeniodawców w celu dokonania korekty danych. 

  1. Weryfikacja kompletności i terminowości sprawozdawczości przez pracowników oddziałów wojewódzkich NFZ.

Weryfikacja obejmuje sprawdzenie czy wszyscy świadczeniodawcy realizujący w ramach umowy z oddziałem wojewódzkim NFZ świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach lub świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przekazują komunikatami XML w terminie komplet danych z zakresu list oczekujących. W skali kraju sprawdzenie to dotyczy ponad 60 tys. list oczekujących.

  1. Weryfikacja spójności i jakości danych wykonywana przez pracowników oddziałów wojewódzkich NFZ w odniesieniu do wybranych świadczeniodawców, w tym rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości.

To badanie czy przekazane w kolejnym okresie sprawozdawczym dane nie uległy znaczącej, nieuzasadnionej zmianie. Stwierdzone błędy są następnie wyjaśniane ze świadczeniodawcami telefonicznie, mailowo lub pisemnie. 

Do weryfikacji otrzymywanych od świadczeniodawców danych pracownicy NFZ wykorzystują też informacje od pacjentów w postaci skarg, wniosków oraz zapytań i Rzecznika Praw Pacjentów.

  1. Weryfikacja przeprowadzana przez pracowników Centrali NFZ w odniesieniu do wybranych świadczeń, komórek organizacyjnych, świadczeniodawców.

Przekazane przez oddziały wojewódzkie NFZ do Centrali NFZ dane świadczeniodawców podlegają okresowym sprawdzeniom. Weryfikowane są m.in. szczególnie długie średnie rzeczywiste czasy oczekiwania, odległe pierwsze wolne terminy udzielenia świadczenia, daty aktualizacji informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, dane teleadresowe świadczeniodawców wyświetlane w informatorze o listach oczekujących, tj. sprawdzane jest czy został podany adres, czy numer telefonu jest poprawny (odpowiednia liczba cyfr). Braki danych, błędne lub budzące wątpliwości dane są przesyłane do oddziałów wojewódzkich NFZ w celu wyjaśnienia ze świadczeniodawcami i przesłania odpowiednio uzupełnienia, korekty.

  1. Weryfikacja w ramach przeprowadzanych przez pracowników OW NFZ postępowań kontrolnych u świadczeniodawców.

Pełna weryfikacja informacji z zakresu list oczekujących może odbyć się wyłącznie w ramach kontroli u świadczeniodawcy. Sprawdzane jest czy sprawozdane komunikatem XML dane znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę, czy wykazane osoby faktycznie znajdowały się na liście oczekujących, czy średni czas oczekiwania został obliczony zgodnie ze wzorem, czy sprawozdany pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia odpowiadał rzeczywistości.

Jak pokazał Fakt - podawane przez NFZ dane mogą być dla pacjentów mylące. Artykuł tutaj: Tak NFZ wciska ludziom kit!

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz